NK 77II – HAALANDSDALEN

Vinnende bud: kr 24

Nedlagt 1977

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1977
Frimerkeauksjon #190-95

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAALANDSDALEN (Ref#: 3864 , Kilde: KulturNav)

HAALANDSDALEN poståpneri, på gården Holdhus, i annex til Fuse preste- gjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen posttktr., ble underholdt fra 15.11.1870 ved D/S "Bjørnen"s anløpssted. Sirk. 25, 7.11.1870.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet HÅLANDSDALEN.

Fra 1.1.1919 ble navnet endret til HOLDHUS. Sirk. 62, 17.12.1818.

Ved brann den 3.11.1938 gikk stempelet tapt. Sirk. 41, 25.11.1938.

Poståpneriet ble fra 1.4.1966 lagt under Norheimsund postktr. Sirk. 5,12.2.1966.

Fra 1.1.1973 igjen under Bergen postktr. Sirk. 39, 6.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

5643 HOLDHUS postkontor C ble lagt ned fra 1.1.1977. Ny postadresse: 5640 EIKELANDSOSEN. Sirk. 9, 30.3.1977.

Ifølge "Norske filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1885 av 2-rings vanlig type.

(5643)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Hans Hansen Holdhus 15.11.1870.
Hans Hansen Holdhus jr. 1.1.1878 (f. 1856).
Signy Mathilde Holdhus 1.2.1927 (f. 1886).
Kari Holdhus midlt. 1.6.1951, fast 1.12.1951 (f. 1905).

Årlig poståpnerlønn var:

1879 1875 1883 1895 1902 1909 1914 1917
Spd. 12 16
Kr 80 150 200 250 300 400

Fra 1.7.1917 ble gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------