NK 77II – FRØNNINGAN

Vinnende bud: kr 57

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-80

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FRØNNINGAN (Ref#: 3162 , Kilde: KulturNav)

FRØNNINGAN var ifølge posthistorien POSTGÅRD i 1759, og deretter nevnt som POSTÅPNERI i forbindelse med at Postverket det samme år overtok utgiftene med postføringen.

FRØNNINGAN poståpneri ble likevel først offentlig opprettet ved Kgl.res. 5.5.1836.

I 1837 er poststedet benevnt POSTEKSPEDISJON, men at en postekspeditør hadde ordnet med posten der allerede fra 1825.

I "Forklaringen til Pontoppidans kart 1785" er stedet benevnt POSTÅPNERI i sjøveien fra Lærdalsøren til Bergen. I fortegnelser og protokoller benevnt FRØNNINGAN I LÆRDAL (1808). I portotabeller 1816 og 1833--1840 igjen som FRØNNINGAN.

FRØNNINGAN POSTEKSPEDISJON, i Leganger prestegjeld, Sogn fogderi, ble lagt ned 1841. Kgl.res. 12.1.1841.

Postarbeidet ble fra da overtatt av Leerdal (Lærdal) poståpneri, der poståpneren ble tilstått et lønnstillegg.

Den eneste nevnte tjenestemann er posteksp. Søren Hess Sem fra før 1825. Navnet Sem går også fram i en timeseddel fra 1834.

Om årlig lønn er nevnt at den allerede før 1841 var 96 Spd.


(Nytt) FRØNNINGEN poståpneri, i Lekanger prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.5.1879. Sirk. 13, 30.4.1879.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til FRØNNINGAN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 tilbakeført under Lærdal postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.5.1970 lagt under Sogndal i Sogn postktr. Sirk. 10, 9.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble midlt. lagt ned 9.11.1986, men er åpenbart gjenopprettet som postfilial umiddelbart etterpå. (Ingen Sirk.-melding på den midlt. nedleggelsen eller gjenopprettelsen.)

Fra 1.1.1992 ligger FRØNNINGAN i Lærdal komm. (Poststedsregisteret v/Salg og Distribusjon.)

5885 FRØNNINGAN POSTFILIAL endret navn 1.11.1997 til 5885 FRØNNINGEN. Jfr. Retting nr. 2 til håndboken norske postkontor for 1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postfilialen FRØNNINGEN nytt postnr 6855.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1882.

(5885 / 6855)
Poståpnere/styrere:
Bruksbest. Claus Søfren Rumohr 1.5.1879.
Bruksbest. Bjarnhard Rumohr 24.3.1890 (f.1858).
Godseier og tlf.styrer Johan Rumohr 20.10.1928 (f.1886).
Kirsten Olstad kst. 1.7.1966 (f.1945).
Arne Aasen kst. 1.1.1972 (f.1918).
Lisbeth Lindstrøm midlt. 1.4.1985 til 9.11.1986 (f.1967).
(?) (?) (?)

Den først kjente årlige poståpnerlønn var i 1889 kr 48,-, fra 1900 kr 100,-, fra 1901 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

FRØNNINGAN (Ref#: 3163 , Kilde: KulturNav)

FRØNNINGAN - se også under nytt FRØNNINGEN

---------