NK 77II – FRESVIK

Vinnende bud: kr 130

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-171

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FRESVIK (Ref#: 3098 , Kilde: KulturNav)

FRESVIK - se FRESVIG

---------

FRESVIG (Ref#: 3097 , Kilde: KulturNav)

FRESVIG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Fresvig annex til Leganger prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.2.1872. Sirk. 1, 9.1.1872.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet FRESVIK.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.5.1970 lagt under Sogndal i Sogn postkontor. Sirk. 10, 9.4.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor. Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

5867 FRESVIK er lagt ned fra 13.10.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 26, 30.9.1997.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk FRESVIK nytt postnr 6896.

Datostempel av vanlig 2-rings type ble ifølge "Norske filatelistika" tilsendt først i 1885.

(5867 / 6896)
Poståpnere/styrere:
Landh. P. Ulvisaker 1.2.1872.
Handlende og arb.mann Peder Olsen Bøthun 1875 (f. 1848).
Lina Bøthun 21.4.1918.
Tlf.best. Sina Bøthun 16.5.1933 (f. 1894).
Tlf.best. Martha Bøthun Simlenes midlt. 1.3.1960 kst. 1.7.1960 (f. 1920).
(?) (?) (?)

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1872 1888 1895 1904 1908 1912 1914 1917
Spd. 12
Kr 70 150 200 250 300 350 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------