NK 77II – FREDRIKSTAD Ø

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #183-139

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FREDRIKSTAD Ø (Ref#: 3072 , Kilde: KulturNav)

FREDRIKSTAD Ø (Østre Fredrikstad) underpostkontor, i Smaalanene amt, under Fredrikstad postkontor, ble opprettet den 15.7.1896. Sirk. 23, 22.6.1896.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.9.1974 endret til GAMLE FREDRIKSTAD. Sirk. 28, 26.8.1974.

Postkontoret fikk fra 1.6.1988 eget adresseområde med omdelingskontor. Sirk. 21, 2.6.1988.

Postadr. fra 18.3.1968 var 1600 Fredrikstad, eget postnr 1630 fra 1.6.1988.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 1630 GAMLE FREDRIKSTAD tildelt postnr 1631. Gate- og veiadressene under GAMLE FREDRIKSTAD fikk postnr 1630 og 1632 -- 1939.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble trolig tilsendt ved opprettelsen.

(1630)
Styrere/postmestere:
Postflm. frk. Antoinette Wilhelmine Sørenssen 15.7.1896 (f. 1858).
Fredrikstad postktr. beklager at det ikke er registrert alle dem som har tjenestegjort. Følgende oversikt har Postmuseet mottatt:
Postflm. Ole Jacob Buvig 1.10.1938 (f. 1894).
Posteksp. Ole Jørgen Lekvold Holme 1.4.1949 (f. 1918).
Postkass. Arnt Harstad 1.7.1961 (f. 1926).
Posteksp. Jan Erik Strand og flere 1.7.1963 (f. 1940). (Videre etter Museets egne noteringer:)
Avd.sjef III Svein Erik Holte 1.2.1974 (f. 1838).
F.postkass. Kari Bjerknes midlt. 1.10.1985 (f. 1954).
Posteksp. Erik Røer 1.2.1986 (f. 1954).
F.postkass. Kari Bjerknes midlt. 1.4.1986 (f. 1954).
Poststyrer Solveig Lovise Thue Johansen vikar 1.9.1986 (f. 1957).
Postkass. Kari Bjerknes midlt. 11.4.1987 (f. 1954).
Landpostbud Bjørn Åge Prøitz vikar 1.9.1987 (f. 1961).
Postm.vikar Solveig Lovise Thue Johansen 1.6.1988 (f. 1957).
Postm. Turid Marie Karlsen 1.11.1997.

---------