NK 77II – FILLFJORDEN

Bud nå: kr 135

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 8. juni 2023 20:24
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 145 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #176-71

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FILLFJORDEN (Ref#: 2576 , Kilde: KulturNav)

FILLFJORDEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Ansnes, i Fillan herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postktr., ble underholdt fra 1.4.1902. Sirk. 11, 20.3.1902.

Navnet ble fra 1.7.1935 endret til ANSNES. Sirk.31, 11.9.1935.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7241 ANSNES ble lagt ned fra 1.10.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk.20, 26.8.1996.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tils. ved oppr.

(7241)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Johan Strøm 1.4.1902.
Sivert A. Fjeldvær 1.10.1903 (f.1869).
Ds.eksp. Anton S. Fjeldvær 1.1.1936 (f.1903).
Åse Synnøve Fjeldvær 1.2.1971 (f.1928).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1906, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1912 kr 200,-, fra 1913 kr 250,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------