NK 77II – DEGERNÆS

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #178-07

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

DEGERNÆS (Ref#: 1706 , Kilde: KulturNav)

DEGERNÆS poståpneri, i Rakkestad herred, Smaalenene amt ,under Sarpsborg postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 9.1.1886 med virksomhet fra 1.7.1886 og med 2 ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Rakkestad poståpneri. Sirk. 15, 6.7.1886.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet DEGERNES.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 1892 DEGERNES ble lagt ned fra 1.2.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33,13.12.1996.

(1892)
Poståpnere/styrere:
Bestyrer Andreas Olsen Oremo 1.7.1886.
Marie Oremo kst. 1905, fast 4.1.1906.
Gunhild Oremo 17.6.1908 (f. 1887).
Agronom Ole Oremo 1.9.1918 (f. 1891). Syk 1.6.1958-1.6.1959 og videre tj.fri i 1 år u/lønn med vikarer.
Posteksp. Randi Helene Watvedt (Sandklev) kst. 1.9.1961 (f. 1940).
Ingeborg Helene Hansen vikar 1.12.1988.

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1886. Årlig lønn i 1889 var kr 80,-, i 1893 kr 140,-, i 1897 kr 280,-, i 1912 kr 400,-, i 1913 kr 500,-, i 1914 kr 550,- og i 1917 kr 650,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------