NK 77II – BULKEN

Vinnende bud: kr 34

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-166

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BULKEN (Ref#: 1365 , Kilde: KulturNav)

BULKEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Voss herred, Hardanger og Voss fogderi, Søndre Bergenshus amt, under Bergen postktr., ble opprettet ved Kgl.res. av 22.11.1884, 13.7. og 10.8.1885 med virksomhet fra 1.10.1885. Sirk. 21, 22.9.1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen av 1898 skrevet BOLKEN.

Fra 1.5.1907 igjen endret til BULKEN. Sirk. 25, 30.4.1907.

Fra 1.7.1907 ble poståpneriet lagt under Voss postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.4.1927 under Bergen postktr. Sirk. 12, 26.3.1927.

Fra 1.7.1953 igjen lagt under Voss postktr. Sirk. 17, 20.6.1953.

5277 BULKEN er lagt ned fra 15.9.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 24, 11.9.1997.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble levert ved oppr. Det samme med tekst Bolken i 1890, og i 1907 tilsendt datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne med tekst Bulken.

(5277)
Poståpnere/styrere:
Stasj.form. Anders Johnsen 1.10.1885 (f. 1853). Under tj.fri 6 mndr. fra 15.8.1899 med telegrafist Kambo som midlt. styrer.
Stasj.eksp. Nils Væhle 11.7.1904.
Telegrafst Olai Liland midlt. 1.9.1914.
Stasj.mester G. A. Johansen 14.9.1914 (f. 1879).
Stasj.mester Johannes Næss 1.11.1941 (f. 1918). Under sykefravær i 1945, 1954 og 1957 dekket av vikarer.
Torbjørg Finnerud midlt. 1.2.1959, kst. 1.4.1959, fast 1.7.1960 (f.1924).

De første årlige poståpnerlønninger:

1885 1889 1891 1894 1898 1904 1912 1913 1914 1916
Kr 80 140 140 200 250 350 400 450 500 700

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------