NK 77II – BREDVIK

Vinnende bud: kr 155

Nedlagt 1992 , Merket har en brett.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1992 , Merket har en brett.
Frimerkeauksjon #178-93

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREDVIK (Ref#: 1159 , Kilde: KulturNav)

BREDVIK - se BREDVIG

---------

BREDVIG (Ref#: 1158 , Kilde: KulturNav)

BREDVIG poståpneri, i Loppen prestegjeld, Alten fogderi, under Tromsø postktr., er nevnt opprettet ifølge en eldre poståpnerprotokoll for fisketiden (15.3.--15.9.) fra 15.3.1861.

Poståpneriet kom i helårlig virksomhet fra 1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet BREDVIK.

Poståpneriet ble fra 1.9.1911 lagt under Hammerfest postktr. Sirk. 48, 23.8.1911.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til BREIVIK I SØRØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet var antakelig lagt ned en tid i 1944/45 grunnet evakuering.

Ble midlertidig lagt ned fra 1.10.1970. Sirk. 39, 20.10.1970. Endelig nedlagt 1971 (antakelig fra 1.5.). Ny postadresse blir 9593 BREIVIKBOTN. Sirk. 23, 11.5.1971.

(9594)
Poståpnere:
Handelsm. Bernhard Flor 15.3.1861.
Handelsm. O. Mathisen 15.3.1879, med Nils Johnsen som vikar 11.8.1888-- 31.1.1889.
Handelsm. G. Hay 21.2.1893.
Bøtker N. Johnsen kst. 8.10.1893.
Handelsm. Albrigt Krane 4.1.1894 (f.1860).
Handelsm. G. Hay kst. 28.1.1894, fast 28.2.1894.
Bjarne Krane 1.8.1931 (f.1886). Evakuerte til Oslo i 1945 og kom tilbake til Tromsø i juli 1945.

Poståpneren var i 1861 ulønnet av Pv. De første kjente poståpnerlønninger:

1876 1889 1909 1912 1913 1917
Spd 12
Kr 80 150 200 250 350

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------