NK 77II – BJØRØEN

Vinnende bud: kr 1.072

Nedlagt 1968

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1968
Frimerkeauksjon #174-61

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BJØRØEN (Ref#: 931 , Kilde: KulturNav)

BJØRØEN brevhus, på dampskipsanløpsstedet Bjørø, i Fjell, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, ble opprettet den 1.9.1906. Sirk. 55, 29.11.1906.Brevhuset BJØRØEN ble lagt ned fra 1.4.1911 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Bjørøen i Nordhordland.Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 371.Brevhusstyrer:

Karl O. Bjørø 1.9.1906 (senere poståpner).

BJØRØEN I NORDHORDLAND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Bjørøen, i Fjell herred, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.4.1911 i stedet for det tidligere brevhuset Bjørøen. Sirk. 17, 25.3.1911.Navnet ble fra 1.1.1919 endret til BJØRØYHAMN. Sirk. 62, 17.12.1918.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.5077 BJØRØYHAMN ble nedlagt fra 3.6.1996. Ny postadresse: BJØRØYHAMN, 5071 LODDEFJORD. Sirk. 11, 8.5.1996.Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk 5077 BJØRØYHAMN nytt postnr 5177.Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.(5077 / 5177)

Poståpnere/styrere:

Handelsm. Karl O. Bjørø 1.4.1911 (f. 1874).

Handelsm. Nils Olai Mikkelsen Bjørøy 1.3.1944 (f. 1914, død 1972).

Signy Bjørøy vikar fra 1.9.1971, fast 1.6.1972 (f. 1915).

Kristin Gudrun Lenvik 1.11.1985.Poståpneren fikk ingen lønn av Pv. inntil 1.7.1912, da årlig lønn ble satt til kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

BJØRØEN (Ref#: 932 , Kilde: KulturNav)

BJØRØEN - se BJØRØ

---------

BJØRØ (Ref#: 930 , Kilde: KulturNav)

BJØRØ poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Bjørøen, i Fosen prestegjeld, Namdalen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble underholdt årlig i damp-skipstiden fra 1853. Sirk. 64, 24.12.1852.En 2 ganger ukentlig bipostrute mellom Bjørø og Sydfladanger ble opprettet ved Kgl.res. av den 22.12.1884 og 18.8.1885. Sirk. 21, 22.9.1885.Poståpneriet ble fra 1.7.1888 lagt under Namsos postkontor.I postfortegnelsen 1894 er navnet endret til BJØRØEN.Fra 1.10.1921 ble navnet endret til BJØRØYA. Sirk. 53, 23.9.1921.Poståpneriet 7842 BJØRØYA ble lagt ned fra 1.12.1968. Ny postadresse: 7840 LAUVSNES. Sirk. 37, 15.11.1968.Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt poståpneriet den 5.3.1859.(7842)

Poståpnere:

Carl Steen 1853.

B. H. Solem 24.9.1861.

Henriette Solem 11.7.1882.

Handelsm. O.M. Løfsnæs 1.7.1884.

Fru Petrine Løfsnes 24.2.1912 (f. 1872).

Ds.eksp. og kjøpm. Petter Løfsnes midlertidig fra 1.2.1949, fast 1.11.1949 (f. 1903).De første årlige poståpnerlønninger:1853 1861 1869 1874 1878 1896 1909 1913

Spd 6 12 20 32

Kr 200 100 150 200Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------