NK 77II – BEKKERVIG

Vinnende bud: kr 36

En lav tagg nede på venstre side.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

En lav tagg nede på venstre side.
Frimerkeauksjon #183-103

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BEKKERVIG (Ref#: 638 , Kilde: KulturNav)

BEKKERVIG poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Bekkervig, i Fitje prestegjeld, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt ved Kgl.res.1.9.1870, fra 15.10.1870. Sirk. 20, 24.9.1870.

I poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet BEKKERVIK.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til BEKKJARVIK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble 1.7.1953 lagt under Stord postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Tilbakeført under Bergen postkontor fra 1.4.1966. Sirk. 10, 23.3.1966.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C , Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 5480 ble tildelt fra 18.3.1968, men endret til nr 5397 fra 1.6.1980. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 5397 BEKKJARVIK tildelt postnr 5399.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1882.

(5480 / 5397)
Poståpnere/styrere:
Handlende, enkemadam Kristine Bøscher 15.10.1879.
W. M. Bøscher 1.1.1887.
Ds.eksp. Ole Halstensen 3.5.1897 (f. 1848).
Gårdbr. Hans Halstensen 1.1.1919 (f. 1876).
Karine Stenevik 1.1.1947 (f. 1911).
Anna Magdalena Jørgensen kst. 1.7.1972, fast fra 1.1.1977.
Postbetj. Svein Erik Bovitz vikar fra 1.4.1980, fast fra 1.6.1980 (f. 1955).
Kontorasp. Anne-Irene Fagerbakke 1.7.1981 (f. 1958).
Postmester (vikar) Vidar Klausen fra 1.11.1993.
Poststyrer (vikar) Jan Smukkestad fra 1.6.1994.

De første årlige poståpnerlønninger:

1870 1875 1883 1894 1901 1909 1914 1917
Spd. 8 12
Kr 96 180 240 300 350 450

Fra 7.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------