NK 77II – BAALEN

Vinnende bud: kr 21

Nedlagt 1968

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1968
Frimerkeauksjon #178-61

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BAALEN (Ref#: 499 , Kilde: KulturNav)

BAALEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Breivik, i Brekke sogn, Lavik og Brekke herred, Sogn fogderi, under Bergen postktr., ble underholdt inntil videre fra 1.7.1893. Sirk. 19, 15.7.1893.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet BÅLEN.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 under Lærdal postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.10.1955 under Høyanger postktr. Sirk. 19, 19.9.1955.

Poståpneriet 5954 BÅLEN ble lagt ned fra 1.9.1968. Ny postadresse: 5950 BREKKE. Sirk. 24, 30.7.1968.

Datostempel av sveitsertype med åpen stjerne ble tilsendt i 1893.

(5954)
Poståpnere:
Gårdbr. Baard Monsen Bredvik 1.7.1893.
Gårdbr. Hermand Breidvik 1.1.1921 (f. 1886, død 17.2.1946).
Ds.eksp. Klaus Bålen midlt. 18.2.1946 (f. 1892, død 27.7.1948).
Karl Breidvik midlt. 28.7.1948.
Ds.eksp. Wilhelm Breidvik midlt. 16.8.1948, fast 1.3.1949 (f. 1914).

Årlig poståpnerlønn var i 1897 (tidl.ulønnet ?) kr 50,-, fra 1906 kr 100,-, fra 1913 kr 150,- og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------