NK 77II – AAMDALS VÆRK

Vinnende bud: kr 17

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-85

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AAMDALS VÆRK (Ref#: 62 , Kilde: KulturNav)

AAMDALS VÆRK poståpneri, i Mo herred, Øvre Telemark fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 4.2. og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889 og med fire ganger ukentlig bipostrute til/fra Skafse poståpneri. Sirk. 14, 20.6.1889.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅMDALS VÆRK.

Antakelig mot slutten av 1920-årene (i 1928?) bøle navnet endfret til ÅMDALS VERK.

Poståpneriet ble fra 1.11.1970 lagt under Notodden postområde. Sirk. 37, 1.10.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(3882)
Poståpnere/styrere:
Betjent Otto Enger 1.7.1889.
Bokholder Edv. Thorp 4.6.1894.
Lærer Rafael Øksnæs midlertidig fra 24.3.1900, fast 15.7.1900.
Aslaug Øksnæs kst. 20.12.1904, fast 7.3.1905.
Sersjant Gjermund Jare 1.4.1906.
Skomaker Torjus S. Aamdal 1.2.1909.
Emilie Thygesen 15.5.1911 (f. 1882).
Alf Thygesen midlertidig fra 13.1.1947.
Astrid Lønskog (Grønning) 1.3.1947 (f. 1916).
Res.posteksp. Gerd Kari Tiseth 1.11.1983 (f. 1962).
Postelev Åse Dahle vikar fra 12.3.1984.
Gerda Fles vikar fra 1.11.1985 (f. 1926).
Postkass. Grete Kringløk (deltid) vikar fra 1.5.1991 (f. 1966).

Poståpneren var ulønnet av Pv. i 1889. De først kjente årlige poståpner-lønninger var i 1896 kr 300,-, i 1911 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------