NK 77I – TRETTEN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-45

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

TRETTEN (Ref#: 13156 , Kilde: KulturNav)

TRETTEN - se TRØTTEN

---------

TRØTTEN (Ref#: 13270 , Kilde: KulturNav)

TRØTTEN poståpneri, på gården Stav, i Øier prestegjeld, Søndre Gudbrandsdal fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl. res. 15.11.1872, med virksomhet fra 1.1.1873. Sirk. 33, 7.12.1872.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1891 skrevet TRETTEN.

Ifølge en eldre poståpnerprotokoll ble poståpneriet fra 1.7.1895 flyttet til jernbanestasjonen, og deretter utskilt derfra fra 1.2.1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1..1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

I 1986 ligger postkontoret i Tretten samfunnshus.

Ifølge "Norske Filatelistika" ble datostempel tilsendt først i 1875 i 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2635)
Poståpnere/styrere:
Landh. og gårdbr. Johannes Johannessen Solberg 1.1.1873 (f. 1842).
Lærer Johannes Hjelmstad 26.11.1890.
Theoline Hjelmstad 1.7.1893.
Ole P. Ravnum 1.1.1894.
Landh. O. J. Fonstad 17.1.1894.
Stasj.mester Tron Larsen 1.7.1895.
Stasj.betj. N. E. Hollund (?) midlertidig kst. fra 15.1.1896.
Stasj.mester W. R. Sanner 4.11.1896.
Stasj.mester Ludv. Andersen 8.4.1911 (f. 1872).
Stasj.mester M. J. Haugen 15.5.1918 (f. 1869).
Gina Johnsen 1.2.1920 (f. 1894).
Poståpner Trygve Engjom 1.4.1956 (f. 1905).
Avd.sjef III Egil Normann Østby 1.12.1976 (f. 1945).
Res.posteksp. Gerd Inger Skogheim Haugen 1.10.1983 (f. 1955).

Årlig poståpnerlønn var i 1873 20 Spd., i 1887 kr 200,-, i 1894 kr 240,-, i 1896 kr 400,-, i 1899 kr 550,-, i 1905 kr 600,-, i 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 800,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------