NK 77I – STOKKE

Bud nå: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:16
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-101

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STOKKE (Ref#: 11918 , Kilde: KulturNav)

STOKKE poståpneri, på gården Ek, i Stokke prestegjeld, Jarlsberg fogderi, under Tønsberg postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 27.10.1866, og med virksomhet fra 1.1.1867 og med ukentlig bipost til/fra Tønsberg under dampskipsfarten. Sirk. 23, 6.12.1866.

Fra opprettelsen av Vestbanernes postexp. den 7.12.1881 ble poståpneriet flyttet til jernbanestasjonen. Sirk. 21, 3.12.1881.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til postkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor B., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 3160 STOKKE tildelt postnr 3161.

Datostempel av 2-rings type uten tverrbjelker, men med hull, ble tilsendt poststedet den 4.12.1881.

(3160)
Poståpnere/postmestere:
Lensmann Falsen 1.1.1867.
Jørgen Engebretsen midlertidig kst. fra 1872.
Lensmann C. Knudsen 1.2.1872.
Stasj.mester Solberg 7.12.1881.
Kst. stasj.mester Ellef Hansen kst. 8.9.1885.
Stasj.mester Julius Thorvald Aamot tilsatt fra 12.12.1892, men har trolig ikke tiltrådt, da jernbanekontorist Joh. Gulbrandsen er kst. 22.12.1892.
Fr. Frederikke Eriksen 20.12.1893.
Stasj.mester B. Schwensen 1.10.1895.
Telegrafist O. Kvisla midlertidig kst. 1.2.1908.
Stasj.mester Hj. Ottestad 10.6.1908.
Stasj.mester O. S. Olsen 1.3.1913 (f. 1866).
Bestyrer Martin Tronsen Haug kst. 1.9.1918, fast i 1922 (f. 1872).
Ruth Haug midlertidig fra 17.2.1942.
Erna Margrethe Abrahamsen 1.5.1942 (f. 1915), med Frida Smith som midlertidig styrer under sykdom sommeren 1944.
Vaktleder Kjell Asbjørn Konglevoll 1.1.1984 (f. 1941).

Årlig poståpnerlønn var i 1867 30 Spd., i 1883 kr 200,-, i 1887 kr 320,-, i 1889 kr 400,-, i 1896 kr 600,-, i 1898 kr 800,-, i 1902 kr 900,-, i 1915 kr 1 000,-, og i 1917
kr 1.400,-.

---------

STOKKE (Ref#: 11919 , Kilde: KulturNav)

STOKKE var i følge posthistorien POSTGÅRD ca 1690 i
Vestfold-distriktet. Hovedposten til Vestlandet ble blant annet ført av bonden der.

---------