NK 77I – SKJERDALEN

Vinnende bud: kr 666

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-28

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SKJERDALEN (Ref#: 11119 , Kilde: KulturNav)

SKJERDALEN - se SKJÆRDALEN

---------

SKJÆRDALEN (Ref#: 11166 , Kilde: KulturNav)

SKJÆRDALEN poståpneri, på jernbanestasjonen, i Tyristranden annex til Hole prestegjeld, Ringerike fogderi, under Drammen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.6.1869. Sirk. 10, 15.6.1869.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss postkontor.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet SKJERDALEN.

Fra 1.7.1918 ble navnet endret til TYRISTRAND. Sirk. 31, 25.6.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først i 1873 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Postnr 3390 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble fra 1.6.1980 endret til postnr 3503. Sirk. 18, 19.5.1980.

(3390 / 3503 / 3533)
Poståpnere/styrere:
Stasj.mester Hagberg 15.6.1869.
Stasj.mester Johan Waller 1.1.1874.
Stasj.mester Trond Larsen 1.9.1876.
Stasj.mester O. Harstad 16.11.1894.
Kontorist Carsten Hansen kst. 30.6.1907.
Stasj.mester A. Strøm 9.1.1908.
O. A. Solberg 1.3.1922.
Karsten Kvenseth notert i 1924.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.6.1936, med stasj.mestrene Briskerud og
stasj.mester Fosseid fra 2.4.1951.
Jernbaneeksp. Kristian Halvorsen under ledighet, fra (?) (?) (?)
Poståpnerass. Toril Folgerø 1.2.1972.
Postkass. Torbjørn Lien 1.1.1977 (f. 1947).
Postkass. Aud Fjeldstad Hverven 1.9.1984 (f. 1954).
Poststyrer Reidun Oppen 1.6.1988 (f. 1945).
Poststyrer Berit M. Tangen fra 1.5.1995.

Årlig poståpnerlønn var i 1869 24 Spd., i 1874 48 Spd., i 1887 kr 240,-, i 1897 kr 400,-, i 1901 kr 600,-.

---------