NK 77I – AANDALSNÆS

Vinnende bud: kr 92

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-175

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

AANDALSNÆS (Ref#: 81 , Kilde: KulturNav)

AANDALSNÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Næs, i Grytten herred, Romsdal fogderi, under Molde postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1888. Sirk. 6, 13.3.1888.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet AANDALSNES.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet ÅNDALSNES.

Poståpneriet ble fra 1.11.1919 omgjort til ÅNDALSNES FELTPOSTKONTOR. Sirk. 57, 18.10.1919.

Fra 1.10.1920 gitt status av postkontor. Sirk. 36, 2.7.1920.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble postkontoret fra 1.11.1973 benevnt postkontor A. Sirk. 41, 31.10.1973.

Fra 1.1.1983 ble status endret til postkontor B, og postkontoret ble lagt under Molde postområde. Sirk. 39, 2.12.1982.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt i 1888.

(6300)
Poståpnere/feltpostmestere/postmestere/postsjefer:
Landh. H. Unhjem 1.4.1888 (f. 1848).
Posteksp. Birger Jacobsen 1.11.1919.
Posteksp. Aksel Unhjem 15.2.1920 (f. 1894).
Posteksp. Oscar Josef Wiegels 1.10.1920 (f. 1877).
Postass. Ragnar Moe under ledighet fra 1.2.1932 (f. 1902).
Postfullm.II Ole Edvard Mokkelbost 1.10.1935 (f. 1879).
Postfullm.II Samson Kristoffer Hopen 1.4.1948 (f. 1897).
Avd.sjef III Kristen Alfred Kristiansen 1.9.1960 (f. 1898).
Vikarer fra 1.3.1968.
Postmester Otto Herman Hovde 1.10.1968 (f. 1916).
Vikarer fra 1.1.1983.
Postsekr. Svein Arne Vold 1.8.1983 (f. 1946).
Postmester Margrethe Morstøl Foss 1.6.1998.
Postmester Gerd Homlung Ølstadløkken 1.3.2000.

Poståpneren var i 1888 ulønnet av Pv.

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1897 kr 240,-, i 1898 kr 320,-, i 1905 kr 400,-, i 1909 kr 700,- og fra 1914 kr 900,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Den første årlige postmesterlønn var i 1920 kr 3.500,-.

---------