NK 76 – STALEIM

Bud nå: kr 5

Postkort fra Stalheimskleiven sendt til Belgia

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:58
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 7 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Postkort fra Stalheimskleiven sendt til Belgia
Frimerkeauksjon #991-35

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STALEIM (Ref#: 9130 , Kilde: KulturNav)

Nytt STALEIM poståpneri, i Vossestranden herred, Søndre Bergenshus amt , under Bergen postdistrikt, i postruten Voss -- Gudvangen, ble underholdt fra 1.9.1904. Sirk. 27, 23.7.1904.

Navnet ble fra 1.5.1907 endret til STALHEIM. Sirk. 25, 30.4.1907.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Voss postdistrikt. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 1.4.1927 lagt under Bergen postdistrikt. Sirk. 12, 26.3.1927.

Fra 1.7.1953 igjen lagt under Voss postdistrikt. Sirk. 17, 20.6.1953.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpnmeriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 15.10.1989 omgjort til sesongpostkontor C med sesong i tiden 15.4.--15.10. Sirk. 31, 22.9.1989.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen..

(5715)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Kolbein Midthun 1.9.1904.
Direktør Christ. Dinger 1.11.1906.
Hotelleier John Walter 25.1.1912.
Direktør A. H. Evenby 1.12.1918 (f. 1894).
Ragnhild Tønneberg, kst. 15.7.1927 (f. 1883).
Telefonstyrer Kåre Tønneberg 1.12.1948 (f. 1907).
Peder Silvesøy midlertidig fra 15.10.1958, kst. 1.2.1959, fast 1.7.1960 (f. 1917). Han hadde tjenestefrihet i tiden 22.8.1959--3.9.1960 med Torbjørg Silvesøy som midlertidig vikar.
(?) (?) (?)

Årlig poståpnerlønn var i 1904 kr 150,-, fra 1912 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

STALEIM (Ref#: 11742 , Kilde: KulturNav)

STALEIM - se STALHEIM

---------

STALHEIM (Ref#: 11743 , Kilde: KulturNav)

STALHEIM poståpneri, på sanatoriet med samme navn, i Vossestranden herred, Hardanger og Voss fogderi, under Bergen postdistrikt, i ruten mellom Gudvangen og Graven (nå: Granvin), ble fra 1.8.1887 underholdt hvert år i tiden 15.5.--15.9. Sirk. 19, 6.8.1887.

Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet endret til STALEIM.

Fra 1893 skulle poståpneriet være i virksomhet hele året. Sirk. 10, 15.4.1893.

Poståpneriet fungerte fra 15.6. til utgangen av august måned 1894 som FELTPOSTKONTOR.

Fra 1895 ble bestemt at stedet skulle underholdes som FELTPOSTKONTOR NR 3 hvert år i tiden 15.6.--31.8., for øvrig som poståpneri. Sirk. 15, 16.5.1895.

STALEIM poståpneri ble inntil videre nedlagt fra 1.10.1900. Sirk. 41, 22.10.1900.

STALEIM poståpneri ble fra 1.1901 flyttet til Oppeim i Vossestranden herred og samtidig gjenopprettet under navnet OPPEIM.
Det tidligere brevhus OPPEIM ble da nedlagt. -- Se OPPEIM brevhus.

2-rings datostempel av vanlig type ble tilsendt poststedet i 1887.

Poståpnere:
Hotelleier Albert Pettersen 1.8.1887.
Bestyrer Christ. Dinger 1.5.1897.

Årlig poståpnerlønn er først kjent fra 1895 med kr 200,-, fra 1900 med kr 400,-, senere i 1900 igjen kr 200,-.


FELTPOSTKONTOR NR 3, på STALEIM, i Vossestranden herred, Voss fogderi, under Bergen postkontor., var i virksomhet fra 1894 i tiden 15.6.--31.8. i stedet for poståpneri. Sirk. 14, 16.6.1894.

Styrere:
Postbetj. frk. Ingrid Schiøtz 15.6.1894.
Frk. Minna Sørensen 15.6.1895.
Posteksp. N. Hagen 15.6.1896.
Postass. frk. Birgitte Schou 15.6.1897.
Betj.frk. Borghild Hansen 15.6.1898.
Betj.frk. Borghild Hansen 15.6.1899.
Betj.frk. Borghild Hansen 15.6.1900.
Betj.frk. Borghild Hansen 1.6.1901.


FELTPOSTÅPNERI PÅ STALHEIM
I 1902 i tiden 1.6.--15.9. Sirk. 24, 9.6.1902.
Telegrafistinne Helga Hansen 1.6.1902.

1903 i tiden 7.6.--15.9. Sirk. 24, 13.6.1903.
Disp. Christ. Dinger 7.6.1903.

1904 i turistsesongen. Sirk. 20, 10.6.1904.
Disp. Christ. Dinger 15.6.1904.

---------