NK 76 – HØNEFOSS

Vinnende bud: kr 71

Hjelpestempel. Brukstid max. 16 dager! Merkene henger ikke sammen!

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Hjelpestempel. Brukstid max. 16 dager! Merkene henger ikke sammen!
Frimerkeauksjon #190-15

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØNEFOSS (Ref#: 5103 , Kilde: KulturNav)

HØNEFOSS - se under NORDERHOUG

---------

NORDERHOUG (Ref#: 8578 , Kilde: KulturNav)

NORDERHOUG poståpneri ble opprettet ved skrivelse fra Regjeringens politidept. av 26.5.1818 og ved at Bergens-posten fra 1.7.1818 skulle befordres over Ringerige, i stedet for som tidligere over Hakkedalen.

Navnet er antakelig fra 1833 endret til RINGERIGE, men dette kan ikke bekreftes.

Timesedler fra 1834/35 lyder fortsatt på navnet HESSELBERG I NORDERHOV, men disse var trolig av en eldre ferdigtrykket utgave.

Poståpneriet lå inntil 1833 på gården Hesselberg, deretter på gården Gagnum, og senere trolig på gården Gihle.

RINGERIGE poståpneri, i samme prestegjeld, Ringerige og Hallingdal fogderier, nevnes først i en portotabell 1833, senere i 1837 og 1853.

Ved skriv av 1.6.1843 nevnes RINGERIKE i forbindelse med at Bergensposten skal sendes over Krødsherred og Hallingdalen.

Hønefoss ble kjøpstad i 1851, men hadde til da ikke poståpneri. Folk måtte dra til Ringerige for å få ordnet med posten.

Ved Kgl.res. 5.8.1853 ble det bestemt at RINGERIGE poståpneri skulle legges ned fra 1.12.1853.
Samtidig (1.12.1853) ble opprettet en postekspedisjon med navnet HØNEFOSS posteksp., i Buskerud amt , med bipost til Nordre Land. Sirk. 23, 12.10.1853.

Biposten til Nordre Land ble lagt ned fra 1.7.1858. Sirk. 9, 3.7.1858.

Ble omgjort til POSTKONTOR v/Kgl.res. 14.6.1890 med virksomhet fra 17.5.1890. Sirk. 19, 21.6.1890.

HØNEFOSS postkontor (3500 HØNEFOSS) ble fra 30.3.1998 oppgradert til postsenter. Sirk. 6, 20.3.1998.

Det er ikke funnet noteringer om stempler som er nyttet før Hønefoss postekspedisjon ble opprettet fra 1.12.1853. Postekspedisjonen nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 136 og fikk i 1854 tildelt 1-rings datostempel av typen med antikva bokstaver.

(3500)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Proprietær Andreas Haldt var poståpner fra 1818. Han kjøpte Hesselberg gård i 1811 (død 1833).
Peter Johan Støren ble trolig tilsatt da poståpneriet endret navn til Ringerige (på gården Gagnum) i 1833/34. Han ble også den første posteksp. ved overgang til Hønefoss postekspedisjon fra 1.12.1853.
Handelsmann Bigum notert kst. i 1854 til 1.7.1856.
Cand.theol. Amund Thorne 1.7.1856--4.7.1885 (f.1812).
Postfullm. Albert Julius Hansen var under ledighet fra 23.9.1886, fast 1.6.1887, og postmester fra 17.5.1890 (f.1831).
Ivar Hansen kst. under ledighet fra 1.10.1908.
Postfullm.III Axel Bothner 1.1.1909 (f.1849, død 11.8.1910).
Janna Emilie Sørlie kst.under ledighet fra 12.8.1910 (f.1885).
Postmester Josef Kristian Wittington Tengelsen 1.1.1911 (f.1858).
Postmester Theodor Andreas Dahl 1.6.1928 (f.1875). Tiltrådt 16.10.1928 med Janna Emilie Sørlie som midlertidig styrer. Theodor Andreas Dahl sluttet 1.2.1945.
Postfullm.II Janna Emilie Sørlie ble midlertidig kst.under ledighet fra 1.2.1945--30.4.1946. Tilsatt fra 1.5.1946.
Posteksp. Paul Mosvoll er notert som kst. under ledighet fra 1.5.1946 (f.1903).
Avd.sjef III Halvor Bævre 1.9.1950 (f.1891).
Avd.sjef I Sverre Eugen Evensen 1.8.1962 (f.1901, død 4.6.1968).
Vikarer fra 4.6.1968.
Postmester Odd Gundhus 1.10.1968 (f.1907).
Postsjef Erling Hvilen 1.11.1976 (f.1923).
Avd.leder Ingolf Mikal Fjellanger 1.6.1984 (f.1926).
Postsjef Ragnar Skjelland 1.3.1992.
Postmester Ragnar Skjelland 1.2.1998.

Den først noterte årslønn til poståpneren er 18 Spd. Det er imidlertid noe usikkert fra hvilken dato. I 1836 var lønnen økt til 30 Spd. Ekspeditørlønnen ble i 1853 satt til 250 Spd., i 1854 ble lønnen satt ned til 200 Spd. I 1866 økte årslønnen til 300 Spd., i 1875 til 400 Spd. Ved overgang til kroner og øre ble lønnen i 1877 satt til 2.000 kr og i 1886 til 4.000 kr.

---------