NK 753 – FEØY

Vinnende bud: kr 42

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #194-155

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FEØY (Ref#: 2554 , Kilde: KulturNav)

FEØY - se FÆØEN

---------

FÆØEN (Ref#: 3246 , Kilde: KulturNav)

FÆØEN poståpneri, i Torvestad herred, Ryfylke fogderi, under Haugesund postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 23.1.1893 med virksomhet fra 1.7.1893 i postruten Utsire -- Haugesund. Sirk. 19, 15.7.1893.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til FEØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret FEØY nytt postnr 5548.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5516 / 5548)
Poståpnere/styrere:
Fisker Severin Blom 1.7.1893 (f.1857).
Frk. Jenny Blom (gift Christensen) 1.8.1928 (f.1899).
Tlf.styrer Gudrun Nilsen 1.9.1946 (f.1919).
(?) (?) (?)

De først kjente årlige poståpnerlønner var:

1898 1902 1908 1913
Kr 100 150 200 250

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------