NK 75 – UELAND

Vinnende bud: kr 42

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-107

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

UELAND (Ref#: 13454 , Kilde: KulturNav)

UELAND poståpneri, på jernbanestasjonen, i Heskestad herred, Stavanger amt, under Egersund postkontor, ble underholdt fra 1.11.1904 ved åpningen av jernbanen mellom Egersund og Flekkefjord. Sirk. 33, 19.9.1904.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til UALAND. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet flyttet den 30.4.1947 til nytt lokale ca 20 m fra jernbanestasjonen.

Fra 1.1.1973 ble poståpneriet lagt under Flekkefjord postområde. Sirk. 39, 6.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 4393 UALAND endrer fra 1.12.1998 postnummeret til 4463. Sirk. 21, 4.12.1998, og Sirk 23, 18.12.1998.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tatt i bruk ved opprettelsen.

(4393 / 4463)
Poståpnere/styrere:
Stasj.eksp. M. F. Henriksen 1.11.1904.
Stasj.mester Voilestøl 2.6.1907.
Stasj.eksp. Enok Wasshus 1.4.1922 (f. 1896). Under tjenestefri i tiden 1.4.1947-- 1.7.1948 med Oline Wasshus som midlertidig styrer.
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.7.1950.
Jacob Bruun Aarrestad kst. 1.10.1969.
Antakelig kombinert styrer/landpostbud Andrew Lennart Waldemar tilsatt 1.7.1976, fast poststyrer 1.11.1984 (f. 1947).
Esther Helleland vikar fra 1.8.1990.
Postst.vikar Esther Helleland fra 1.12.1994.

Fra 1904 var årlig poståpnerlønn kr 140,-, fr 1907 kr 150,-, fra 1910 kr 250,- med årlig fratrekk til jernbanen for lokaler. I 1917 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------