NK 75 – BREKKE

Vinnende bud: kr 185

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #171-82

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

BREKKE (Ref#: 1192 , Kilde: KulturNav)

BREKKE (i Sogn) - se BRÆKKE

---------

BRÆKKE (Ref#: 1313 , Kilde: KulturNav)

BRÆKKE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i annex til Ladevig prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postktr., ble inntil videre underholdt fra 1.1.1868. Sirk. 28, 30.12.1867.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet BREKKE.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 under Lærdal postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.10.1955 under Høyanger postktr. Sirk. 19, 19.9.1955.

Fra 1.10.1971 under Førde postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet benevnt underpostktr. fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BREKKE nytt postnr 5961.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble ifølge "Norske Filatelistika" tilsendt først 1874.

(5950 / 5961)
Poståpnere/styrere:
Landhandlerenke Barbara Hatteberg kst.1.1.1868.
Landh. Mons Nilsen Lovisendal 1.1.1879.
Ordfører og kirkesanger Mons Oppedal kst. 1.2.1887.
Handelsm. Hans Klausen Takle 1.7.1887.
Eilert M. Ellingsen 15.1.1888.
Mons Ivarsen Brække kst.15.4.1889, fast senere i 1889.
Enke Bertine Brække 1.7.1892.
Endre S. Brekke kst. 1.6.1898 (f. 1859). Utførte også landposttjeneste mens hustruen bestyrte poståpneriet.
Tlf.styrer Agnes Brekke kst. 1.11.1929.
Tlf.best. Ingeborg Tynning (Brekke) 1.12.1939 (f. 1908).
Poststyrervikar Bjørg Haugland kst. 1.10.1976 (f. 1924).
Poststyrer: Postkass.D Kirsten Aslaug Botnen 1.3.1992.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1868 1872 1881 1892 1902 1912 1913 1917
Spd. 8 12
Kr 64 150 240 350 400 600.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------