NK 739 – ASPELUND

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-85

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ASPELUND (Ref#: 383 , Kilde: KulturNav)

ASPELUND brevhus - se FAGERFJELDET brevhus

---------

FAGERFJELDET (Ref#: 2377 , Kilde: KulturNav)

FAGERFJELDET brevhus, i Lenviken herred, Tromsø amt, under Tromsø postktr., i bipostruten fra Maalselven til Finnsnes, ble opprettet den 11.4.1899.

Navnet ble i januar 1900 endret til ASPELUND I LENVIK.

Brevhuset ASPELUND I LENVIK ble lagt ned fra 1.4.1915 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Aspelund.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr. 397.

Brevhusstyrer:
Edvard Steen 11.4.1899 (senere poståpner).


ASPELUND poståpneri,i Lenvik herred, Tromsø amt under Tromsø postktr., i postruten Maalselven--Finnsnes, ble opprettet 1.4.,1915 i stedet for det tidligere brevhuset Aspelund. Sirk. 13, 26.3.1915.

Poståpneriet ble 13.10.1944 flyttet til Glea, og 1.5.1949 til Finnfjordeidet.

Fra 1.4.1955 ble poståpneriet lagt under Finnsnes postktr. Sirk. 5, 21.2.1955.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9320 ASPELUND ble nedlagt fra1.6.1996. Ny adresse 9300 FINNSNES. Sirk. 16, 26.6.1996.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(9320)
Poståpnere/styrere:
Edvard Steen 1.4.1915 (f. 1869).
Tlf.hj.betj. Henriette Vik kst. 1.12.1928 (f. 1898).
Irgens Viberg midlt. 13.10.1944.
Gårdbruker Irgens Jarl Viberg 1.3.1945 (f. 1919).
Postass. Gerd (Fagernes) Thomassen 1.4.1959 (f. 1938).

Årlig poståpnerlønn i 1915 var kr 100,-, i 1918 kr 250,-.
Fra 1.4.1918 ble det gitt et midlt.dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------