NK 722 – ENGAVÅGEN

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-132

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ENGAVÅGEN (Ref#: 2243 , Kilde: KulturNav)

ENGAVÅGEN - se VAAGSBOTN

---------

VAAGSBOTN (Ref#: 13653 , Kilde: KulturNav)

VAAGSBOTN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Valla, i Melø herred, Nordland amt, under Bodø postkontor, ble underholdt fra 1.10.1902. Sirk. 36, 23.9.1902.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet herretter skrevet VÅGSBOTN.

Navnet ble fra 1.10.1919 endret til ENGAVÅGEN. Sirk. 52, 26.9.1919.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 8170 ENGAVÅGEN ble nedlagt fra 1.9.1998. Ingen endring i postadressen etter neleggelsen. Sirk. 13, 10.7.1998.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under ENGAVÅGEN tildelt postnr 8168.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(8170)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. Petter Wiig 1.10.1902.
Ds.eksp. Edvin Edvartsen 22.9.1911 (f. 1877).
Erling Angell kst. i 3 mndr i 1917, så kom Edvin Edvartsen tilbake.
Ds.eksp. Øivind Martin Edvardsen 24.6.1947 (f. 1912).
Ds.eksp. Lizzie Edvardsen (Meløysund) kst. 1.12.1964 (f. 1944).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1905, da årlig lønn ble satt til kr 150,-, fra 1909 kr 300,-, fra 1913 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------