NK 721 – FAGERNES

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-125

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FAGERNES (Ref#: 2382 , Kilde: KulturNav)

FAGERNES (i Ofoten) - se ANKENÆS

---------

ANKENÆS (Ref#: 294 , Kilde: KulturNav)

ANKENÆS poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Fagernæs, i Ankenæs annex til Ofoten prestegjeld, Salten fogderi, under Namsos postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.5.1873. Sirk. 11, 21.5.1873.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 lagt under Bodø posteksp. Sirk. 14, 14.6.1880.

Navnet ble fra 1.4.1883 endret til FAGERNÆS. Sirk. 7, 17.3.1883.

Poståpneriet ble lagt ned fra 1.1.1900. Sirk. 53, 20.12.1899.

Poståpneriet fikk muligens tildelt datostempel av 1-rings type antikva bokstaver i 1874.

Poståpnere:
Handelsm. Christian Mosling fra 1.5.1873.
Fru Julie (Statius) Mosling ble kst. 4.6.1898.

Årlig poståpnerlønn i 1873 var 12 Spd. og i 1879 kr 80,-.

---------

FAGERNES (Ref#: 2383 , Kilde: KulturNav)

FAGERNES (i Valdres) - se SVENNÆS

---------

SVENNÆS (Ref#: 12388 , Kilde: KulturNav)

SVENNÆS poståpneri, på Fagerlund, ved krysset av veien til Østre og Vestre Slidre, i Nordre Aurdal prestegjeld, Valders fogderi, under Christiania postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 15.11.1872, med virksomhet fra 1.1.1873. Sirk. 33, 7.12.1872.
Det egentlige stedet Svennes lå 7,8 km. vest for Fagernes.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss postdistrikt (posteksp). Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet ble i poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SVENNES, fra 1891 SVENES.

Ved Kgl.res. av den 29.1. og 20.7.1890 ble det fra 1.10.1890 underholdt 3 ganger ukentlig bipost vedgående bud mellom Svennes og Østre Slidre poståpneri. Sirk. 31, 18.9.1890.

Navnet ble fra 1.7.1894 endret til SKRAUTVAAL. Samtidig fikk tidligere Skrautvaal brevhus navnet Nyvold. Sirk. 10, 22.5.1894.

Poståpneriet ble grunnet den nye jernbaneforbindelsen Grefsen -- Røikenvik lagt under Kristiania postdistrikt fra 1.1.1901. Sirk. 47, 8.12.1900.

Navnet ble fra 1.4.1905 endret til FAGERNES. Samtidig ble nytt Skrautvaal poståpneri opprettet. Sirk. 12, 24.3.1905.

Fagernes poståpneri ble omgjort til POSTKONTOR (A) fra 1.3.1953. Sirk. 33, 22.12.1952.

Fra 1.1.1989 ble postkontorets status endret til postkontor B. Sirk. 4, 27.1.1989.

Postboksadressatene under 2900 FAGERNES fikk tildelt postnr 2901 antakelig fra 1.3.1992.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert poststedet i 1873.

(2900)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Landh. Knut Gulbrandsen Johnsrud 1.1.1873. (På Fagerlund.)
Stasj.holder Lage Fosheim 20.2.1890 (f. 1859). (Han var trolig også poståpner ved Nordre Aurdal poståpneri.)
Anna Fosse, kst. 15.6.1919 (f. 1899).
Oddvar Håvelsrud 15.7.1939 (f. 1916).
Ivar Håvelsrud midlertidig fra 4.5.1943 (f. 1921).
Oddvar Håvelsrud tilbake fra 1.1.1946 (med Ivar Håvelsrud som vikar i 1 mnd).
Postfullm.I Jacob Høst Kleven 1.3.1953 (f. 1898).
Distr.sekr. Toralf Andreas Larsen Sollie 1.11.1959 (f. 1904).
Kons.II Sverre Tobias Gausdal 1.9.1963 (f. 1915).
Driftsleder Oddvar Håvelsrud tilbake fra 1.6.1982 (f. 1916).
Postsekr. Åsmund Rusti 1.3.1984 (f. 1930).
Postmester (vikar) Gudbrand Egge fra 1.1.1995.
Postmester Gudbrand Egge 1.5.1998.

De første årlige poståpnerlønninger:

1873 1876 1882 1886 1890 1896 1906 1910 1912 1913 1914
Spd. 16 36
Kr 200 260 320 480 600 800 950 1000 1100

I 1917 ble årslønnen satt til kr 1.300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------