NK 713 – KJØLSDALEN

Vinnende bud: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-38

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KJØLSDALEN (Ref#: 5903 , Kilde: KulturNav)

KJØLSDALEN - se KJØLLSDALEN

---------

KJØLLSDALEN (Ref#: 5902 , Kilde: KulturNav)

KJØLLSDALEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Daviken herred, Sønd- og Nordfjord fogderier, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1892. Sirk. 4, 16.3.1892.

Fra 1.4.1915 under Moldøen (Måløy) postkontor. Sirk. 66, 22.12.1914.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KJØLSDALEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Måløy postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.4.1970 lagt under Nordfjordeid postområde. Sirk. 18, 28.5.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6766)
Poståpnere/styrere:
Gårdbruker Johan Halstensen Kjøllesdal 1.4.1892.
Handelsbest. Hilmar J. Kjøllesdal kst. 7.11.1898, fast 20.3.1901 (f. 1880).
Ds.eksp. Jofrid Kjøllesdal 2.3.1950 (f. 1909).
Posteksp. Kjellaug Kjøllesdal 1.1.1980 (f. 1945).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1896, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1901 kr 150,-, fra 1908 kr 300,-, fra 1913 kr 350,-, fra 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 bledet gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------