NK 704 – RØN

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:54
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-19

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RØN (Ref#: 10313 , Kilde: KulturNav)

RØN poståpneri, i Vestre Slidre herred, Valders fogderi, under Hønefoss posteksp., ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.887.

Poståpneriet lå i 1898 på skyss-stasjonen Fossheim.

Ble fra 1.1.1901 lagt under Kristiania postkontor grunnet åpningen av postforbindelse med den nye jernbaneforbindelsen Grefsen -- Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Fagernes postkontor. Sirk.17, 10.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk senere status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2960 RØN tildelt postnr 2959.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2960)
Poståpnere/styrere:
Ole Olsen Fosheim 1.7.1887 (f. 1861). Var i kortere tid av gangen gitt tillatelse til å være fraværende med R. Kjørnes som midlertidig styrer.
Handelsm. og hotelleier Knut A. Revling 1.10.1920 (f. 1884). Under sykdom i 5 mndr i 1944, 9 mndr i 1946/47 og 1948, samt 8 mndr i 1949/50 var poståpneriet styrt av vikarer.
Under Knut A. Revlings tjenestefrihet fra 1.11.1951 til han sluttet og under ledighet til 1.11.1952 styrt av Kirsti Revling Upwall.
Kirsti Revling Upwall tilsatt fra 1.11.1952 (f. 1915).
Postkass. Håvard Torseth 1.8.1984 (f. 1949).
Postkass.vikar Susie Hannelore Trøen fra 1.11.1985 (f. 1935).
Poststyrer Jostein Hovrud 1.7.1988 (f. 1956).
Poststyrer Gerd Ødegård 1.6.1991 (f. 1947).
Postmester Håvard Torseth 1.6.1998 (f. 1949).

Årlig poståpnerlønn var:

1887 1890 1900 1908 1914 1917
Kr 40 200 400 650 700 850

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------