NK 704 – RYSSTAD

Vinnende bud: kr 14

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #994-141

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RYSSTAD (Ref#: 10226 , Kilde: KulturNav)

RYSSTAD - se RYSSESTAD

---------

RYSSESTAD (Ref#: 10223 , Kilde: KulturNav)

RYSSESTAD poståpneri, i Valle herred, Sætersdalen fogderi, under Kristiansand S. postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den22.12.1883 og 16.7.1884, med virksomhet fra 15.8.1884. Poståpneriet lå på Ryssestad ved Hyllestad kirke. Sirk. 13., 1.4.1884.

Navnet ble fra 1.8.1906 endret til RYSSTAD. Sirk. 35, 3.8.1906.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret tilbake til RYSSESTAD. Sirk. 53, 23.9.1921.

Under henvisning til ovennevtne Sirk. 53 ble det meddelt at poståpnerinavnet RYSSTAD etter senere truffet bestemmelse inntil videre vil bli bibeholdt uforandret. Sirk. 60, 3.11.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret RYSSTAD nytt postnr 4748.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(4692 / 4748)
Poståpnere/styrere:
Tarjei Gundersen Ryssestad 15.8.1884.
Gårdbr. Bjørgulf Gundersen Ryssestad notert i 1885.
Gunnar P. Besteland 12.12.1890.
Landh. Saavi P. Besteland 1.6.1891.
Gårdbr. og telefonbest. Bjørgulf G. Rysstad 1.9.1909 (f. 1848).
Sersjant Olov Olovson Nomeland 1.7.1921 (f. 1888).
Olav Nomeland jr. midlertidig fra 1.2.1959, kst. 1.5.1959, fast 1.7.1960 (f.1919).
Posteksp.D Birgit Nomeland 1.5.1982 (f. 1922).
Posteksp. Solveig Rysstad vikar fra 1.6.1986 (f. 1944).
Res.postkass. Birgit Helle 15.2.1989 (f.1964).

Årlig poståpnerlønn var:

1884 1897 1904 1911 1913 1914 1917
Kr 50 120 150 200 250 300 350

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------