NK 701 – VAKSDAL

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #193-122

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VAKSDAL (Ref#: 13692 , Kilde: KulturNav)

VAKSDAL poståpneri, på jernbanestasjonen, i Vaksdal prestegjeld, Nordhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 15.9.1883. Sirk. 20, 15.9.1883.

Fra 18.12.1941 besørget poståpneren ombæring av post til nærmeste omegn -- bl.a. til Boge. Årlig lønn var kr 100,-. I 1944 var lønnen økt til kr 500,-.

Poståpneriet ble fra 1.5.1971 lagt under Voss postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret VAKSDAL nytt postnr 5725. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret 5725 VAKSDAL tildelt postnr 5726.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt den 8.10.1883.

(5270 / 5725)
Poståpnere/styrere:
Stasj.formann Amund Larsen Haugen 15.9.1883 (f. 1846).
Kjøpm. Odd Meringen 1.4.1917 (f. 1873, død 19.6.1942).
Anton Vestrheim midlertidig fra 20.6.1942.
Kaia Kristine Skille (Lygre) 15.5.1943 (f. 1914). Under permisjon i tiden 15.9.1946--1.10.1947 og fra 1.10.1948 med Anton Vestrheim som midlertidig styrer.
Ragnhild Kvalvåg midlertidig fra 16.1.1949.
Erna Hansen midlertidig fra 16.10.1949.
Poståpner Gjertrud Borge 1.2.1952 (f. 1917). Hun hadde tjenestefri i 1 år uten lønn fra 8.7.1957. Deretter syk fra 14.9.1959, med vikarer.
Gjertrud Borge tilbake i tjeneste igjen i 1960 (f. 1917).
Valgjerd Marta Knutsen 1.2.1969 (f. 1939).

De først kjene årlige poståpnerlønninger var i 1883 kr 96,-, i 1890 kr 160,-, i 1898 kr 300,-, i 1902 kr 400,-, i 1905 kr 440,-, i 1906 kr 540,-, i 1910 kr 640,-, fra 1.4.1917 kr 750,- og fra 1.7.1917 kr 800,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------