NK 697 – STOVNER

Vinnende bud: kr 33

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-107

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

STOVNER (Ref#: 12057 , Kilde: KulturNav)

STOVNER underpostkontor II, i Oslo komm. og fylke, under Adm.avd. i Oslo postdistrikt, ble opprettet den 1.12.1970. Sirk. 44, 23.11.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble underpostkontoret II fra 1.11.1973 benevnt bare underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1974 status av postkontor B, Sirk. 51, 28.12.1973.

Ved ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postregion (Etterstad). Sirk. 1, 10.1.1989.

(0913 Oslo 9)
Styrere/postmestere:
Lars Jakob Fredsvik midlertidig fra 1.12.1970, fast 1.5.1972 (f. 1949).
Postmester Erling Engvik vikar fra 29.5.1985, fast 1.8.1986 (f. 1952).
Postmester Per Kristian Rønning 1.3.1995.
Postmester Sissel Ludvigsen 1.1.2000.

---------