NK 697 – GOL

Auksjonen er avsluttet

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Auksjonen avsluttet uten bud

Frimerkeauksjon #171-140

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

GOL (Ref#: 3552 , Kilde: KulturNav)

GOL - se GOEL

---------

GOEL (Ref#: 3549 , Kilde: KulturNav)

GOEL poståpner, på Teigen nær kirken, i Goel prestegjeld, Ringerige og Hallingdal fogderi, under Drammen postktr., ble opprettet den 1.9.1846 ifølge Dept.skriv av 17.7.1846.

Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet skrevet GOL.

Poståpneriet ble fra 1.7.1897 flyttet til Hesla bru, og fra 1.5.1917 til eiendom nær jernbanestasjonen.

Fra 1.10.1971 ble poståpneriet lagt under Hønefoss postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 omgjort til underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postktr. B. Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystsmet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under 3550 GOL tildelt postnr 3551.

Ifølge "Norske filatelistika" nyttet poståpneriet først 3-rings kassasjonsstempel nr 88 (ca 1855/6) og fikk 7.2.1859 tilstedt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(3550)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Kirkesanger Haavelsen i 1846. Han betjente både Flaa og Goel poståpnerier.
Iver Torstensen Tejgen 1.1.1874.
Iver Eriksen Haugstad 1.1.1878.
Gårdbr. Ole Engebrigtsen Narum 1.8.1883 (f. 1838).
Ole Olsen Narum 1.7.1903 (f. 1883).
Olav Engebrigtsen Slaatto under ledighet 2.5.1948, fast 1.6.1948 (f. 1918).
Førstepostflm. Karin Akerlie 1.10.1985 (f. 1952).
Postm. Ragnar Rokne 1.1.1998.
Postm.vikar Håvard Torseth 1.1.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1846 1866 1869 1875 1880 1885 1889 1896 1901 1916
Spd. 8 30 36 48
Kr 240 300 400 600 800 1000

Fra 1917 ble lønnen satt til kr 1.00,- og fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------