NK 68 – VENSET

Vinnende bud: kr 47

Nedlagt 1962

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1962
Frimerkeauksjon #174-73

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

VENSET (Ref#: 14006 , Kilde: KulturNav)

VENSET poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Skjærstad prestegjeld, Salten fogderi, under Namsos postkontor, ble underholdt fra 1.11.1872. Sirk. 27, 10.10.1872.

Poståpneriet ble fra 1.7.1880 lagt under Bodø posteksp. Sirk. 14, 14.6.1880.

Fra 1.4.1959 lagt under Fauske postkontor. (Protokoll / Noteringssentral)

Poståpneriet VENSET ble lagt ned fra 1.7.1962. Sirk. 32, 26.7.1962. Ny postadresse: 8200 FAUSKE. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1874.

Poståpnere:
Handelsm. Erik Bernhard R. Kock 1.11.1872 (f. 1831).
Sigurd O. Kock kst. 28.9.1920, fast 1.2.1921 (f. 1867).
Peter Schjeldrup midlertidig kst. fra 5.11.1924.
Ds.eksp. og handelsm. Arne Dragland kst. av fylkestinget fra 1.6.1925, ellers kst. 1.7.1927 (f. 1894).
Ds.eksp. Ola P. Waaler midlertidig fra 1.8.1928, fast 1.12.1928 (f. 1900).
Ds.eksp. og handelsm. Aksel Jakobsen midlertidig fra 1.1.1930, fast 15.2.1930.
Ds.eksp. og handelsm. Håkon Jacobsen 15.8.1937 (f. 1904).

Årlig poståpnerlønn var i 1872 8 Spd., i 1891 kr 120,-, i 1905 kr 150,-, i 1910 kr 250,-, i 1913 kr 300,- og i 1914 kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------