NK 68 – ROMSKOUGEN

Vinnende bud: kr 76

Nedlagt 1968 , Sjeldent stempel. Grad 8. Defekt merke.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1968 , Sjeldent stempel. Grad 8. Defekt merke.
Frimerkeauksjon #178-05

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ROMSKOUGEN (Ref#: 10103 , Kilde: KulturNav)

ROMSKOUGEN poståpneri, i samme annex til Rødenæs prestegjeld, Rakkestad fogderi, under Sarpsborg postkontor, ble opprettet v/Kgl. res. 19.9.1870, med virksomhet fra 15.10.1870 og med bipost til/fra Rødenæs poståpneri. Sirk. 23, 19.10.1870.

Fra poststedsfortegnelsen 1891 er navnet skrevet RØMSKOGEN.

Poståpneriet ble fra 1.7.1905 lagt under Kristiania postkontor. Sirk. 29, 21.6.1905.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til RØMSKOG. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.7.1935 endret til SØRE RØMSKOG. Sirk. 21, 24.6.1935.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Poståpneriet SØRE RØMSKOG ble lagt ned fra 1.2.1968. Sirk. 2, 16.1.1968. Ny postadresse: 1950 RØMSKOG. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Poståpneriet fikk ifølge "Norske Filatelistika" tildelt datostempel av vanlig 2-rings type i 1886.

Poståpnere:
Gårdbr. Olaus Olsen Høgnæs 15.10.1870.
Gårdbr. Halvor Haagesen Høgebøl 1.4.1872 (f. 1832).
Klemet Olsen Høgenæs 15.10.1917.
Overtatt av Telegrafverket fra 1.1.1938.
Stasj.holder Aagot Skau 1.7.1956.

De første årlige poståpnerlønninger:

1870 1877 1885 1892 1903 1908 1912 1913 1917
Spd. 8
Kr 48 60 80 120 150 200 250 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------