NK 68 – ØSTRE LUNNER

Vinnende bud: kr 24

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-41

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØSTRE LUNNER (Ref#: 7412 , Kilde: KulturNav)

LUNNER, ØSTRE - se LUNNER

---------

LUNNER (Ref#: 7410 , Kilde: KulturNav)

LUNNER - se LYNNER

---------

LYNNER (Ref#: 7457 , Kilde: KulturNav)

LYNNER poståpneri, i annex til Jevnaker prestegjeld, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 30.3.1864, med virksomhet fra 1.6.1864. Sirk. 11, 30.4.1864.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

I 1891 ble poståpneriet flyttet til gården Sand, og navnet ble fra 1.7.1891 endret til ØSTRE LUNNER og samtidig lagt inn i postruten Jevnaker -- Borgund. I den tid av året da nordgående Valdrespost ble befordret med dampskip på Randsfjorden, ble denne satt i forbindelse 3 ganger ukentlig med bipostrute ved gående bud til/fra Gran poståpneri, istedenfor som før 2 ganger ukentlig hele året med Jevnaker poståpneri. Sirk. 16, 25.6.1891.

Navnet ble fra 20.12.1900 endret til LUNNER, og poståpneriet ble flyttet til jernbanestasjonen. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.1.1901 ble poståpneriet igjen lagt under Kristiania postkontor, grunnet postbefordring med den nye Grefsen -- Røikenvik-jernbanen. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.10.1920 ble poståpneriet lagt under Jevnaker postkontor. Sirk. 55, 23.9.1920.

Fra 1.10.1930 igjen under Oslo postkontor. Sirk. 19, 15.5.1930.

Fra 1.10.1961 igjen under Jevnaker postkontor. Sirk. 22, 28.7.1961.

Fra 1.10.1970 lagt under Adm.avd. i Oslo postdistrikt. Sirk. 32, 31.8.1970.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret ble fra 1.10.1980 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 31, 18.9.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 2730 LUNNER tildelt postnr 2715.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble antakelig ikke levert før i 1883.

(2730)
Poståpnere/styrere:
Som poståpner fra 1.6.1864 er notert korporal Olsen.
Gårdbr. Peter Tronsen Lunder 1.2.1875.
Handelsm. O. Hansen kst. 28.6.1891. (På Sand.)
Stasjonsmester C. A. Moen 20.12.1900.
Alf Bøen midlertidig fra 9.6.1909.
Stasjonsmester O. H. Nyqvist 16.8.1909 (f. 1864).
Landpostbud Karl Lillegaard 1.1.1920 (f. 1873).
Hans K. Lillegård 1.1.1944 (f. 1907). Var syk fra 15.3.1958, og hadde permisjon 16.9.1958--1.11.1959, deretter tjenestefri uten lønn i 2 år.
Stillingen ble antakelig dekket ved vikariater.
Bertha Lillegård (Basso) kst. 1.3.1961 (f. 1916).
Postkass. Marit Helen Wøien 1.1.1987 (f. 1947).
Poststyrer: Kundebehandler Hanne Stensrud Raade 1.11.1998.
Poststyrer: Kundehandler D Liv Bente Kildal vikar fra 1.3.1999.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1864 1872 1886 1893 1900 1902 1911 1917
Spd. 12 18
Kr 84 200 400 640 850 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

ØSTRE LUNNER (Ref#: 14774 , Kilde: KulturNav)

ØSTRE LUNNER - se LYNNER

---------