NK 68 – ODDE

Vinnende bud: kr 105

Nedlagt 1908 , Litt kort tagg oppe på midten.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1908 , Litt kort tagg oppe på midten.
Frimerkeauksjon #175-94

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ODDE (Ref#: 9270 , Kilde: KulturNav)

ODDE poståpneri, i Kinservig prestegjeld, Søndhordland og Hardanger fogderier, under Bergen postdistrikt, ble opprettet ved Kgl.res. 29.4.1854, med virksomhet fra 1.10.1854 og med ukentlig postgang mellom Utne og Odde. Sirk. 8, 15.9.1854.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1891 skrevet ODDA.

Fram til 1870 lå poståpneriet i Monsens hotell, deretter til 1892 i Agas hotell, og fra 1897 i Birkelands annet hus. Fra 1917 lå poståpneriet i H-huset på kaien, fra 1958 i Lothebygget og fra 1969 i Rådhustilbygget.

Grunnet de store industriteknologiske anleggsarbeider og økt befolkningstall ble det fra 1894 underholdt FELTPOSTKONTOR NR 4 i månedene juli og august i stedet for poståpneri. Sirk. 15, 16.5.1895.

Fra 1898 ble feltpostkontorets nr endret til FELTPOSTKONTOR NR 6, og fra 15.6.1908 ble feltpostkontoret underholdt hele året i stedet for poståpneri. Sirk. 32, 12.6.1908.

Fra 1.9.1911 ble feltpostkontoret omgjort til selvstendig POSTKONTOR. Sirk. 43, 20.7.1911.

Fra 1.10.1925 igjen omgjort til FELTPOSTKONTOR. Sirk. 26, 11.7.1925.

Fra 1.1.1937 ble feltpostkontoret igjen omgjort til fast POSTKONTOR. Sirk. 37, 7.10.1936.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 226 og fikk i 1859 tildelt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

Poståpnere:
Landh. og hotelleier Carl Monsen 1.10.1854.
Landh. Lars Jonssøn Vetterhus 15.6.1868.
Landh. Baard Jakobsen Aga 1.7.1870.
Kirketjener Knud Birkeland fra 1.7.1890, fast 2.7.1891.

Feltpostmestere (nr 4 i juli--august):
Ekstraskriver L. Kvam og posteksp. O. Aune 1.7.1894.
Posteksp. M. Magnus 1.7.1885.
L. Kvam og posteksp. Willumsen 1.7.1896.
Ekstraskriver Hariet Manthley og postass. Dagmar Lund 1.7.1897.

Feltpostmestere (nr 6 juli--august):
Postass. Anna Halvorsen 1.7.1898.
Postbetj. Anna Halvorsen 1.7.1899, 1.7.1900 og 1.7.1901.
Ass. Olga Loss og Elisabeth Hedvig 1.7.1902.
Postbetj. G. L. Larsen 1.7.1903.
Postelev Margrethe Holt 1.7.1904.
Postbetj. J. T. Heesch 1.7.1905.
Posteksp. M. Christie 1.7.1906.
Postfullm. O. Skjelsø 1.7.1907.

Hele året:
Posteksp. J. Selberg 15.6.1908.

Postmestere:
Johan Fredrik Johannessen 1.9.1911--1.10.1911.
Posteksp. J. M. Solberg kst. under ledighet fra 1.10.1911.
Posteksp. Johan Fredrik Johannessen fra 1.1.1912. Hadde tjenestefri i november 1921 med postass. Erling Moen som midlertidig bestyrer.
Under J. Fr. Johannessens sykdom i tiden 27.9.1924--27.5.1925 med posteksp. Veronica Johannessen som bestyrer. Postmester J. Fr. Johannessen døde 11.5.1925.
Posteksp. Veronica Johannessen kst. under ledighet fra 11.5.1925.

Feltpostmester:
Herman Kollert 1.10.1925.

(5750)
Postmester/postsjef:
Herman Kollert 1.1.1937 (f.1883). Under sykdom fra 15.10.1938 med posteksp. Sigrid Tollefsen som midlertidig styrer.
Posteksp. Martinius Lekve under ledighet fra 1.7.1942 (f.1912).
Postfullm. Ludolf Andreas Møinich Hauge kst. 1.11.1942 (f.1895). Tiltrådt 1.12.1942 med Martinius Lekve (f. 1912) som midlertidig styrer.
Likeledes under ledighet fra 1.4.1953.
Postkass.II Sten Trygve Torgersen 1.6.1953 (f.1898).
Postfullm.I Ole Jacobsen 1.9.1960 (f.1901).
Avd.sjef II Martinius Ingvald Lekve 1.5.1967 (f.1912).
Postsjef Ivar Terje Ueland 1.7.1981 (f.1943).
Driftsleder Anders Draugsvoll 1.11.1990 (f.1944).
Postmester Ove Aase fra 15.8.1994.
Postmester Liv With 1.5.1998.

De først kjente årlige poståpnere/styrerlønninger var:

1860 1866 1875 1881 1889 1894 1.4.1907 1.10.1907 1925
Spd. 12 20 30
Kr 160 480 260 600 1000 5200

---------