NK 68 – HAKEDAL

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #187-71

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HAKEDAL (Ref#: 3902 , Kilde: KulturNav)

HAKEDAL poståpneri, i Nittedal prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 3.5.1858 med virksomhet fra 16.6.1858. Sirk. 9, 3.7.1858.

Poståpneriet lå først på Kirkeby og ble senere flyttet til gården Myrevangen.

Flyttet ca 1888 igjen da til gården Døhlen.

Fra poststedsfortegnelsen 1891sees navnet skrevet HAKEDALEN.

Fra 20.12.1900 ble poståpneriet flyttet til Hakedal stasjon i forbindelse med åpningen av jernbanen fra Grefsen stasjon til Røikenviken stasjon ved Randsfjorden.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til HAKADAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i postdistr. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved ny omorganisering av poststedene ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo nord postregion. Sirk. 1, 1.10.1989.

Postkontoret 1488 HAKADAL i Etterstad postområde ble nedlagt fra 1.4.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 6, 6.3.1996.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 382 (1855/56), og fikk 6.1.1859 tilsendt av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1488)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Lars Amundsen 16.6.1858.
Gårdbr. Christian Olsen Døhlie 1.7.1886.
Stasj.mester C. H. Horn 20.12.1900.
Hedvig Horn kst. 1905.
Stasj.mester Thorstein Hoff 26.10.1905.
Stasj.mester Carl Torp 23.4.1918.
Aslaug Pettersen (Olsen) midlt. kst. 20.11.1922, fast 1.5.1926 (f.1903).
Fru Ingerid Olsen midlt. 1.12.1948.
Peder Lindstad 1.9.1949 (f.1920).
Poståpner Sigrid Nygaard Pedersen 1.10.1953 (f.1918).
Grethe Gundersen kst. 1.10.1965.
Poståpnerass. Ninni Torgund Terjesen 1.3.1967 (f.1948).
Poststyrer Jarle Håkon Overrein 1.3.1975.
Posteksp. Liv Sissel Hagen 1.11.1976.
Unni Martinsen 1.4.1979 (f.1957).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1897 1900 1905 1911
Spd. 12
Kr 100 200 500 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

ÅNEBY (Ref#: 15012 , Kilde: KulturNav)

ÅNEBY poståpneri, i Nittedal herred, Akershus fylke, under Oslo postkontor, ble opprettet den 1.10.1946. Posten til/fra stedet ble sendt med Gjøvikbanens postekspedisjon Oslo Ø. -- Hakadal. Sirk. 27, 21.9.1946.

Poståpneriet ble fra 1.11.1962 lagt under Adm.avd. i 1. postdistrikt. Sirk. 47, 15.11.1962.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Etter ny omorganisering av Oslo postdistrikt ble postkontoret fra 1.1.1989 lagt under Oslo Nord postregion (Etterstad 0--6). Sirk. 1, 10.1.1989.

1484 ÅNEBY postkontor, i Etterstad postområde, endret fra 1.8.1996 navnet til 1484 HAKADAL. Sirk. 14, 7.6.1996.
NB: Det tidligere 1488 HAKADAL postkontor ble lagt ned 1.4.1996. Sirk. 6, 6.3.1996.

(1484)
Poståpnere/styrere:
Kjøpm. Olaf Næsguthe 1.10.1946 (f. 1886).
Ragnhild Marie Magnussen Eckholt kst. 1.11.1956, fast 1.1.1958 (f. 1910).
Førstesekr. Jorunn Marie Berg 1.9.1978 (f. 1943).
Postkass. Randi Helene Flisen 1.8.1987 (f. 1932).
Poststyrer Bjørn Einar Lund 1.2.1999.

Årlig poståpnerlønn det først år var kr 1.500,- fra 1947 kr 2.240,- og noe senere kr 2.712,-.

---------