NK 68 – FARVOLDEN

Vinnende bud: kr 20

Nedlagt 1927 , Noen litt korte tagger oppe.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1927 , Noen litt korte tagger oppe.
Frimerkeauksjon #175-88

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

FARVOLDEN (Ref#: 2439 , Kilde: KulturNav)

FARVOLDEN poståpneri, i Saude herred, Nedre Telemarken fogderi, under Skien postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887 med virksomht fra 1.7.1887, i bipostruten mellom Juxebø og Saude. Sirk. 17, 6.7.1887.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til FARVOLLEN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble lagt ned fra 1.1.1927. Sirk. 56, 13.12.1926. Ny postadresse: 3812 AKKERHAUGEN. Kilde: Nedlagte poststeder og posteder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

Poståpnere:
Torjer Mathiassen 1.7.1887.
Mathias Farvolden 4.9.1891 (f. 1867).

Årlig poståpnerlønn var i 1898 kr 200,-, i 1905 kr 250,- i 1912 kr 300,-, i 1913 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og i 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------