NK 666 – ALGRØY

Vinnende bud: kr 34

Nedlagt 1988

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1988
Frimerkeauksjon #183-61

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ALGRØY (Ref#: 203 , Kilde: KulturNav)

ALGRØY - se ALGRØEN

---------

ALGRØEN (Ref#: 201 , Kilde: KulturNav)

ALGRØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet med samme navn, i Fjell herred, Søndre Bergenhus amt, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.10.1907. Sirk. 54, 24.9.1907.

Navnet ble fra 1.1.1919 endret til ALGRØY. Sirk. 62, 17.12.1918.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

5367 ALGRØY postkontor C, i Bergen postområde, ble lagt ned fra 13.6.1988. Ny postadresse blir 5368 SKÅLVIK. Sirk. 20, 30.5.1988.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen.

(5367)
Poståpnere/styrere:
Landhandler Torkel Christiansen Algerøen fra 1.10.1907.
Enkefru Martha Christiansen fra 20.5.1912.
Gårdbruker Mikkel Nilsen Algerøen fra 19.11.1912.
Botilde Olsen fra 20.12.1912.
Fisker Nils Mikal Olsen fra 22.6.1917 (f.1881).
Gudrun Antonsen fra 1.7.1958 (f.1913).
Anna Alise Algrøy fra 1.2.1982 (f.1926).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1908, da årlig lønn ble satt til kr 50,-, fra 1914 kr 150,- og fra 1917
kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlertidig dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------