NK 653 – KJÆKAN

Vinnende bud: kr 18

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-84

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

KJÆKAN (Ref#: 5873 , Kilde: KulturNav)

KJÆKAN poståpneri, på handelsstedet, i Kvænangen herred, Senjen og Tromsø fogderier, under Tromsø postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.4.1889 med ukentlig båtpost til/fra Badderen poståpneri. Sirk. 5, 16.3.1889.

Poståpneriet var grunnet krigshandlingene evakuert fra ultimo 1944, og virksomheten ble gjenopptatt høsten 1945. Sirk. 24. 7.9.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9094 KJÆKAN ble nedlagt fra 1.9.1996. Ny postadresse: 9092 SØRSTRAUMEN. Sirk. 19, 9.8.1996.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9094)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Edv. Kjelsberg 1.4.1889.
Emil Kjelsberg 1.7.1919 (f. 1872).
Tlf.best. Peder Sandtrøen 1.1.1934 (f. 1901). Evakuerte til Gimsøysand. Fra 24.3.1956 til han sluttet den 25.3.1959 tj.fri u.lønn, med Reidun Sandtrøen som midlt.styrer.
Reidun Sandtrøen midlt. 25.3.1959, kst. 1.2.1960 (f. 1935).

Poståpneren var ulønnet av Postverket til 1894, da årlig lønn ble satt til kr 60,-, fra 1903 kr 120,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,- og fra 1917 kr 300,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------