NK 643 – LAKSVATN

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #193-88

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LAKSVATN (Ref#: 6658 , Kilde: KulturNav)

LAKSVATN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Laksvandsbugt, i Balsfjord herred, Tromsø amt, under Tromsø postkontor, ble underholdt fra 1.7.1910. Sirk. 30, 27.6.1910.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 9042 LAKSVATN ble nedlagt fra 1.4.1998. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 6, 20.3.1998.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(9042)
Poståpnere/styrere:
Tlf.styrer Therese Nilsen 1.7.1910. Hadde tj.fri 1 år fra 5.9.1912.
Vikarer 5.9.1912.
Tlf.styrer Josefine Nilsen kst. 1.1.1920 (f. 1881).
Handelsm. og tlf.styrer Carl Johan Corneliussen 1.7.1927 (f. 1868).
Tlf.styrer Ole Andreas Corneliussen 1.3.1950 (f. 1904).
Norleif Harald Corneliussen kst. 1.6.1976, fast 1.4.1977 (f. 1950).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1913, da årlig lønn ble satt til kr 200,- og fra 1917 kr 250,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------