NK 643 – JERPSTAD

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:54
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-16

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

JERPSTAD (Ref#: 5459 , Kilde: KulturNav)

JERPSTAD poståpneri, i Meldalen herred, Søndre Trondhjem amt, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1900 i postruten Meldalen --Birkaaker. Sirk. 26, 30.6.1900.

Poståpneriet ble fra 1.4.1962 lagt under Orkanger postkontor. Sirk. 5, 5.2.1962.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7396 JERPSTAD ble nedlagt fra 1.5.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 20.3.1997.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk JERPSTAD
nytt postnr 7335.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7396 / 7335)
Poståpnere/styrere:
Meieribest. Rasmus Jordet 1.7.1900 (f. 1873).
Borghild Jordet midlt. 6.6.1943.
Dagny Eggen 1.8.1943 (f. 1907).
Størker Jordet 1.5.1953 (f. 1906).
Poststyrer Jarle Håkon Overrein 1.9.1976.
Postkass. Bjarne Gravdal 1.7.1980 (f. 1950).
Poststyrer Erling Fossmo 1.3.1989 (f. 1945).

Årlig poståpnerlønn var i 1901 kr 100,-, i 1905 kr 150,-, i 1909 kr 250,-, i 1912 kr 350,-, i 1913 kr 400,-, i 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------