NK 643 – HUSNES

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 19:54
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-15

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HUSNES (Ref#: 4981 , Kilde: KulturNav)

HUSNES poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Kvinnherred herred, Søndhordland fogderi, under Bergen postkontor, ble underholdt fra 1.10.1898. Sirk. 34, 24.9.1898.

Poståpneriet ble fra 1.10.1959 lagt under Stord postkontor. Sirk. 23, 22.8.1959.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.7.1982 ble status endret til postkontor B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 5460 HUSNES tildelt postnr 5480.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(5460)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Gårdbr. Aasmund A. Rørvig 1.10.1898 (f. 1866).
Sara Rørvik 1.7.1937 (f. 1906).
Tidl. posteksp.D Eli Solfrid Roseth Eik 1.7.1978 (f. 1948).
Postmester Mariann Veivåg Helseth 1.2.2001.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1901, da årlig lønn ble satt til kr 80,-.

1905 1909 1913 1914
Kr 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

---------