NK 638 – ØYSLETTA

Utrop: kr 5

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Slutter om:
Avslutter: 29. august 2024 20:06
Gi bud
kr
(Legg inn mer eller det samme som : kr 5 )
(Dette blir ditt maksbud. )

Frimerkeauksjon #991-62

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

ØYSLETTA (Ref#: 14904 , Kilde: KulturNav)

ØYSLETTA - se ØISLETTEN

---------

ØISLETTEN (Ref#: 14665 , Kilde: KulturNav)

ØISLETTEN poståpneri, i Overhalden herred, Namdalen fogderi, under Namsos postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 4.2. og 8.5.1889, med virksomhet fra 1.7.1889, og med to ganger ukentlig bipostrute ved gående bud til/fra Overhalden poståpneri. Sirk. 16, 3.7.1889.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til ØYSLETTA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7865 ØYSLETTA ble lagt ned fra 1.1.1997. Ny postadresse: 7863 OVERHALLA. Kilde: Posten salg og distribusjon.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne nederst ble tilsendt poststedet ved opprettelsen.

(7865)
Poståpnere/styrere:
Ludvig Hansen Øie fra 1.7.1889.
Hans Oluf Nilsen Øie 25.6.1914.
Per O. Vibstad midlertidig fra 10.10.1941, fast 15.6.1942 (f. 1905, død 1.7.1945).
Sigrid Schistad midlertidig fra 1.7.1945.
Eiliv Klykken midlertidig fra 1.8.1945, fast 16.12.1945 (f. 1920).
Marie Klykken prøvetjeneste fra 1.5.1954, kst. 1.8.1954, fast 1.1.1956 (f. 1920).
Kjell Svarliaunet kst. 1.3.1977 (f. 1934).

Poståpneren var antakelig ulønnet av Postverket de første år. Først i 1897 sees årlig lønn å være kr 100,-, fra 1909 kr 150,-, fra 1914 kr 300,- og i 1917 var lønnen kr 350,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------