NK 630 – NORDDYRØY

Vinnende bud: kr 10

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #175-55

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

NORDDYRØY (Ref#: 8569 , Kilde: KulturNav)

NORDDYRØY - se NORDDYRØEN

---------

NORDDYRØEN (Ref#: 8568 , Kilde: KulturNav)

NORDDYRØEN poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Dyrøen, i Frøien herred, Fosen fogderi, under Trondhjem postkontor, ble underholdt fra 1.7.1898. Sirk. 21, 30.6.1898.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til NORDDYRØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(7273)
Poståpnere/styrere:
Handelsm. Iver Fredriksen Norddyrø 1.7.1898.
Handelsm. Petter Fredriksen 21.6.1916 (f.1869).
Iver Johansen 1.8.1939 (f.1911). Under hans midlertidige fravær i tiden 15.5.--1.10.1945 styrt av handelsbest. Bertinus Langø.
Landpostbud Lars Birger Johansen, muligens kombinert styrer med landposttjeneste, fra 1.4.1976 (f.1933).
Poststyrer (vikar) Ruth Sjøvik Johansen fra 1.4.1982 (f.1945).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1902, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1908 kr 150,-, fra 1910 kr 200,-, fra 1913 kr 250,-, fra 1914 kr 300,- og fra 1917 kr 400,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------