NK 62 – SPARBO

Vinnende bud: kr 24

Taggingsanmerkninger.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Taggingsanmerkninger.
Frimerkeauksjon #178-104

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

SPARBO (Ref#: 15496 , Kilde: KulturNav)

SPARBO - Se GJØRV I INDERØEN

---------

GJØRV I INDERØEN (Ref#: 3489 , Kilde: KulturNav)

GJØRV I INDERØEN poståpneri, i Inderøen prestegjeld og fogderi, under Trondhjem postkontor, er antakelig opprettet ved Kgl.res. 10.12.1804 i forbindelse med henleggelse av en ukentlig postgang gjennom Indherred og Numedalen (nå: Namdalen) i Trondhjems stift.

GJØRV I INDERØEN sees likevel først i portotabellen 1812 i ruten mellom Trondhjem og Nordland postkontorer, likeså i 1813 og 1816 og da med navnet GJØRV.

Ved en bekjentgjørelse 1831 er navnet endret til INDERØEN, som 1.3.1850 ble etablert på gården Vivang, i Sparboen prestegjeld, og fra samme tid fikk navnet endret til SPARBOEN. Sirk. 29, 29.12.1849.
Samtidig fikk poståpneriet Røren endret navn til Inderøen. Se om dette under Wiigen.

Navnet SPARBOEN ble ca 1863 endret til SPARBO (Sparbuen), og fra 1.1.1889 lagt under Stenkjær postkontor.

Poståpneriet ble fra 1.1.1906 flyttet til jernbanestasjonen, og fra 1.2.1908 ble navnet endret til SPARBU. Sirk. 3, 23.1.1908.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 277 og fikk tilsendt datostempel 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(7710)
Poståpnere/styrere:
De som først ordnet med posten, er ukjente.
En noe utydelig timeseddel fra 1835 er attestert av L. Enersen (?)
Peder Lassesen/Peder Lassesen Vidvang (?) er notert i 1849.
Anders Hamrum 14.9.1858.
Kirkesanger P. O. Skjeflo 1.7.1893 (på Mære skole).
Stasj.mester J. Chr. Nordgaard 1.1.1906 (på jernbanestasjonen).
Stasj.mester J. A. Harlem 1.7.1912.
Sigurd Berg midlt. kst. i 1916.
Stasj.mester S. Brensholm kst. i 1917 (f. 1874).
Overtatt av Norges Statsbaner 20.7.1927.
Kons. Odd Morten Tønne 1.7.1981 (f. 1948).
Postst.vikar Rolf Stubmo 1.12.1993.
Postst.vikar Trude Brekstad 1.9.1996.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1854 1869 1877 1882 1897 1902 1908 1913 1914 1917
Spd. 24 32 36
Kr 160 180 250 350 500 600 650 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------