NK 62 – RENNEBO

Vinnende bud: kr 46

Uvanlig stempel. Grad 6.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 6.
Frimerkeauksjon #174-83

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

RENNEBO (Ref#: 9888 , Kilde: KulturNav)

RENNEBO - se etter SUNDSET poststasjon

---------

SUNDSET (Ref#: 12284 , Kilde: KulturNav)

SUNDSET poststasjon, i postruten mellom Christiania og Trondhjem, sees først nevnt i "Forklaring til Pontoppidans kart 1785". Det er ikke funnet noteringer om når poststasjonen ble omgjort til offentlig poståpneri. Den finnes i en fortegnelse fra 1808 over "Postexpeditioner og Postaabnerier som skal forsynes med segl" grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok), og navnet er der SUNDSET I RØNNEBØE.

I portotabeller fra 1812 til 1816 er navnet igjen SUNDSET, men i 1833 endret til MELDAL. I 1837 endret til BJERKAGER poståpneri, i Meldalen prestegjeld, Orke- og Guldal fogderier, under Trondhjem postkontor.

"I Forklaring over poståpnerienes beliggenhet 1848" er navnet skrevet BIRKAGER, i portokart 1849 BIRKAGER I MELDALEN og i 1855 igjen bare BIRKAGER.

Poståpneriet lå mellom Oppdal og Støren, der Meldal poståpneri senere ble plassert, og hadde postforbindelse i Trondhjemsruten over Dovre. (Beskrivelse av Norges off. brevposter 1838.)

Ved Kgl.res. 8.10.1856 ble det fra 15.1.1857 opprettet en ukentlig bipostrute til/fra Birkager og Orkedalen poståpneri. Sirk. 10, 31.12.1856.

Poståpneriets navn ble fra 1.1.1859 endret til RENNEBO (Bjerkager). Sirk. 28, 15.12.1858.

Ved Kgl.res. 12.9.1868 igjen endret til BJERKAGER fra 15.10.1868. Sirk. 24, 21.9.1868.
Samtidig ble nytt Rennebo poståpneri ble opprettet.

Poståpneriet lå trolig på skyss-stasjonen Bjerkager. Fra poststeds-fortegnelsen 1889 ble navnet skrevet BIRKAAKER, iht rettskrivningsreformen av 1917 BIRKÅKER.

Fra 1.10.1921 ble dette endret til BERKÅK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Oppdal postkontor. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.10.1971 lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 7440 (BERKÅK) ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble endret fra 1.6.1980 til 7391. Sirk. 18, 19.5.1980.

Postkontoret 7391 BERKÅK endret navn fra 1.11.1997 til 7393 RENNEBU. Jfr. Retting nr. 2 til håndboken om norske postkontor for 1996.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk BERKÅK ny postadresse: BERKÅK, 7391 RENNEBU.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet 3-rings kassasjonsstempel nr 28 (ca. 1855/56). Datostempel med tekst "Rennebo" ble tilsendt den 20.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver. Ved navneendring i 1868 ble tilsendt samme type stempel med tekst "Bjerkager".

(7440 / 7391 / 7393)
Poståpnere/styrere
Den/de som ordnet med posten, er ukjent(e).
En timeseddel fra 1835 er attestert av Bjerkager. Han er muligens den poståpner som også er notert i en eldre protokoll i 1859.
Ole Trondsen Bjerkaker er notert fra 1.1.1872.
Lærerinne Marit Rigstad 12.7.1881.
Gårdsmannsdatter Anna Oledatter Bjerkaker er notert i 1883. (På skyss-stasjonen Bjerkaker.)
Sønnen Ole Bjerkaker utfører postarbeidet fra 1903.
Frk. Marit Bjerkaker (Dalqvist) 1.11.1910 (f. 1873).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.3.1927. (Antakelig flyttet til jernbane-stasjonen Berkåk.)
Magda Synnøve Mesloe 1.8.1971 (f. 1917).
Poststyrer Marit Alice Aasbakk 1.12.1984 (f. 1955).
Postmester Marit Aasbakk 1.6.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1866 1870 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 16 24 40 72
Kr 400 500 600 650 900

Poståpneren fikk i årene 1912 til 1917 diverse tillegg.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.


Nytt RENNEBO poståpneri, i Rennebo prestegjeld, Orkedalen fogderi, under Trondhjem postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 12.9.1868 med virksomhet fra 15.10.1868. Sirk. 24. 21.9.1868.
Tidligere Rennebo fikk navnet Bjerkager (se under Sundset poststasjon).

Fra poststedsfortegnelsen 1898 er navnet skrevet RENNEBU.

Poståpneriet lå på skyss-stasjonen Haarstad, ble senere flyttet til Vold Handelsforenings gård i Rennebu herred. Deretter ca 1900 til kirkesangerens bolig i Rennebu og senere tilbake igjen.

Poståpneriet ble fra 1.10.1961 lagt under Oppdal postktr. Sirk. 23, 3.8.1961.

Fra 1.10.1971 igjen lagt under Trondheim postområde. Sirk. 41, 23.9.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.1.11.973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 7393 RENNEBU endret navn fra 1.11.1997 til Voll, 7393 RENNEBU. (Retting 2 til N.P. 1996.)

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk RENNEBU nytt postnr 7399 - for postboksadresser. For budruter ble 7393 beholdt.

Poståpneriet overtok antakelig ved opprettelsen det 1-ringsstempel som var nyttet ved det tidligere Rennebo poståpneri (se under Sundset poststasjon).

(7393)
Poståpnere/styrere:
Kirkesanger G. Gunnos 15.10.1868.
Ole Pedersen Haarstad 1.1.1869.
Marit Rigstad 28.9.1898 (f. 1857).
Kari S. Riise kst. 1.11.1921, fast 1.2.1923.
Tlf.best. Johanna Grendal (Voll) 1.1.1927 (f. 1889).
Tlf.best. Martin Gunnersmæl midlertidig fra 1.11.1944, fast 15.10.1945 (f. 1914).
Ingeborg Skjerve midlertidig fra 20.11.1954, kst. 1.6.1955 (f. 1926).
Ingeborg Resell Hårstad midlertidig fra 1.9.1955, kst. 1.11.1955, fast 1.1.1957 (f. 1915).
Landpostbud Kari Glærum vikar 1.10.1982, fast 1.10.1986 (f. 1949).
Førstepostbetj. Toril Tågvold Ytterhus 1.7.1990 (f. 1958).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1868 16 Spd., i 1872 28 Spd., i 1893 kr 200,-, i 1901 kr 250,-, i 1912 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og fra 1917 kr 500,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------