NK 62 – REENDALEN

Vinnende bud: kr 135

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #174-84

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

REENDALEN (Ref#: 9822 , Kilde: KulturNav)

REENDALEN - se HORNSETH I REENDALEN

---------

HORNSETH I REENDALEN (Ref#: 4836 , Kilde: KulturNav)

HORNSETH I REENDALEN poståpneri, i Reendalen prestegjeld, Østerdalen fogderi, under Christiania postktr., ble opprettet ved Kgl.res. 23.5.1820, og kom antakelig i virksomhet da den nye Østerdalsruten startet den 27.9.1820.

I poststedsfortegnelsen 1833 er navnet skrevet REENDALEN.

Fra 1848 endret til RENDALEN.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postktr. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble fra 1.9.1897 (ifølge protokoll fra 1.11.1897) endret til ØVRE RENDALEN. Sirk. 43, 23.10.1897.

Poståpneriet ble fra 1.10.1918 lagt under Elverum postktr. Sirk. 47, 26.9.1918.

Fra 1.10.1921 ble navnet endret til ØVRE RENDAL. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 1.8.1960 ble poståpneriet lagt under Tynset postktr. Sirk. 18, 30.6.1960.

Fra 1.8.1972 igjen under Elverum postområde. Sirk. 26, 3.7.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2530 ØVRE RENDAL endret navn og postnr til 2485 RENDALEN med virkning fra 1.3.1999.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 236 (1855/56), og fikk tilsendt datostempel den 6.1.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(2530 / 2485)
Poståpnere/styrere:
Den/de første poståpnere er ukjente.
En timeseddel fra 1835 er attestert av Hornseth (mulig poståpner).
S. Høye notert i 1849. (På gården Høyelegi.)
Handelsm. Hans Embretsen 1.7.1885 (f.1829).
Johanne Lomnes Dale 8.6.1906 (f.1879).
Arvid Dale 15.6.1944 (f.1912).
Posteksp. D Solveig Rønningen 1.3.1980. Har muligens vikariert fra 1.10.1979 (f.1945).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1849 1874 1883 1889 1902 1909 1913 1914 1917
Spd. 36 48
Kr 260 440 600 750 800 900 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------