NK 62 – MAURSUND

Vinnende bud: kr 23

Nedlagt 1976 , Uvanlig stempel. Grad 7. Mangler øvre venstre hjørne.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Nedlagt 1976 , Uvanlig stempel. Grad 7. Mangler øvre venstre hjørne.
Frimerkeauksjon #174-74

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MAURSUND (Ref#: 7698 , Kilde: KulturNav)

MAURSUND poståpneri, på Kogøens sydspiss, på dampskipsanløpsstedet for dampskipet "Tromsø", i Skjervø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier, under Alten postkontor, ble gjenopprettet inntil videre v/Sirk. 25, 29.11.1867.

Poståpneriet ble fra 1.10.1868 lagt under Tromsø postkontor.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944 og igjen i virksomhet fra høsten 1945 v/Sirk. 24, 7.9.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973.

9198 MAURSUND underpostkontor ble lagt ned fra 1.7.1976. Ny postadresse: 9180 SKJERVØY. Sirk. 19, 7.7.1976.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet datostempel først i 1875 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9188)
Poståpnere/styrere:
Simon K. Giæver antakelig første poståpner fra 29.11.1867.
Enkefru Giæver fra 1872.
Enkefru Rebekka Høeg 31.10.1885.
Handelsm. Tørris Pedersen 26.4.1889.
Handelsm. Dalhaug 24.10.1895, tiltrått i juli 1896.
Vikarer fra 24.10.1895.
Handelsm. Birger Bentzen kst. 14.10.1899.
Johan P. Tretten 1.7.1908 (f. 1866).
Agronom Olav Trygve Eriksen 1.4.1932 (f. 1905). Evakuerte høsten 1944 til Futjord, Helgøy herred, Troms fylke. Tilbake fra september 1945.

Poståpneren var ulønnet av Pv i 1867. Den først kjente poståpnerlønn var i 1876 og årene etter:

1876 1897 1906 1912 1913 1917
Spd. 12
Kr 100 150 200 250 300

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------

MAURSUND (Ref#: 7699 , Kilde: KulturNav)

MAURSUND nevnes i posthistorien som poståpneri etter en forordning av 1758. I forklaringen til "Pontoppidans kart 1785" er stedet likevel benevnt som "Gjestegaard".

I en fortegnelse fra 1808 over poståpnerier som da skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok), likeså i portotabellene 1812, 1813 og fram til 1848, er poståpneriets navn MOURSUND, fra 1848 MAURSUND og fra 1849 MAURSUND I SKJERVØ fram til 1855. Poståpneriet lå i Skjervø prestegjeld, Senjen og Tromsø fogderier.

Poståpneriet ble ved Kgl.res. 18.10.1856 lagt ned fra 1.10.1856.

Nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 199. Sirk. 10, 31.12.1856.

Poståpnere:
Det har ikke vært mulig å bekrefte hvem som først ordnet med posten, men trolig var det Hans Peter Giæver.
Senere fru Rasch (enken etter Hans Rasch) på gården Mikkelvik ca 1870.
Niels Giæver 1808 (?) (?) (?)
En timeseddel fra 1835 er attestert av Simon K. Giæver.

---------