NK 62 – MAASØ

Vinnende bud: kr 15

Uvanlig stempel. Grad 7.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Uvanlig stempel. Grad 7.
Frimerkeauksjon #174-76

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

MAASØ (Ref#: 7576 , Kilde: KulturNav)

MAASØ - se MAASØE

---------

MAASØE (Ref#: 7578 , Kilde: KulturNav)

MAASØE, i Vest-Finnmark, er nevnt i posthistorien som poståpneri fra noe etter 1758, og at det var prestene der som ordnet med posten fram til år 1800.

MAASØE er videre nevnt i "Forklaring til Postoppidans kart 1785" og lå i postveien fra Trondhjem til Vardøhuus. I en fortegnelse 1808 over poståpnerier som skal forsynes med nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok), og i "Anhang 1813" er også poststedet nevnt, men ikke i senere fortegnelser.

Poståpneriet må tydelig senere ha vært av privat art eller lagt ned.

Ved Kgl.res av 18.10.1856 ble bestemt at det skulle opprettes poståpneri på MAASØ og en bipost mellom Maasø prestegjeld, Gjesvær i Hammerfest prestegjeld og Skarsvaag i Kistrand prestegjeld, i den tiden da posten ikke gikk med dampskip mellom Hammerfest og Vadsø. Sirk. 10, 31.12.1856.

Iht rettskrivningsreformen av 1917 ble navnet heretter skrevet MÅSØ.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MÅSØY. Sirk. 53, 23.9.1921.

Grunnet krigshendingene var poståpneriet evakuert fra ultimo 1944 og ble gjenopprettet våren 1946. Sirk. 7, 7.3.1946.

Poståpneriet,som lå under Hammerfest postkontor, ble fra 1.4.1967 lagt under Honningsvåg postkontor. Sirk. 7, 22.2.1967.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postnr 9770 ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Dette ble fra 1.4.1987 skiftet ut med postnr 9692. (4. trafikktr. 26.11.1986.)

Postkontoret 9692 MÅSØY ble lagt ned fra 28.6.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 15, 16.6.1997.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 360 (ca 1855/56) og fikk først tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9770 / 9692)
Poståpnere/styrere:
Fram til ca 1800 var det prestene som ordnet med posten.
Handelsm. Simonsen er notert i 1856/58 (?) (?) (?)
Seminarist Christian Hansen 1.9.1863.
Kirkesanger Larsen notert i 1868.
Handelsfaktor F. Forberg notert i 1876.
M. Svendsen senere.
Theodor Holst 11.10.1889.
Fru Hilda Arnesen kst. 21.6.1893, fast 20.3.1894.
Sigurd Tollefsen kst. 5.3.1898.
Ds.eksp. Arnt Tollefsen kst. 4.5.1898, fast 1.7.1898.
Handelsm. G. Gregersen 1.1.1903 (f. 1856).
Ds.eksp. Karl Gregersen kst. 1.12.1927 (f. 1887). Evakuerte i 1944, tilbake fra 1.7.1946.
Thorvald Roald Gregersen midlertidig fra 1.10.1957, fast 1.5.1958 (f. 1923).
Solfrid Helene Pettersen 1.12.1977 (f. 1950).
Posteksp. Heidi Ingjerd Johanne Johansen 1.11.1983 (f. 1960).
Poststyrer (vikar) Judith Eline Jensen (deltid) fra 1.9.1994.

Den først kjente årlige poståpnerlønn var:

1856 1869 1880 1900 1908 1914 1917
Spd. 8 16
Kr 96 200 300 350 550

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------