NK 62 – LUNDE

Vinnende bud: kr 71

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

Frimerkeauksjon #190-84

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

LUNDE (Ref#: 7377 , Kilde: KulturNav)

LUNDE brevhus, i Tysnes herred, under Bergen postkontor, ble opprettet ca 1899, med dampskip og i landpostruten Malkenes -- Tysnes. -- Iht Bunæs & Langangen ble brevhuset opprettet ifølge Skriv av 27.11.1899.

Brevhuset LUNDE ble lagt ned fra 1.1.1916 og samtidig omgjort til poståpneri under navnet Lundegrænd.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 438.

Brevhusstyrer:
Rasmus Olsen Lunde ca 1899.

---------

LUNDE (Ref#: 7378 , Kilde: KulturNav)

LUNDE er nevnt i en eldre poståpnerprotokoll som postuttakersted under Tvedestrand posteksp. fra høsten 1876.

Postuttaker:
Knud Thorvaldsen høsten 1876.

Årlig lønn var i 1876 6 Spd.

---------

LUNDE (Ref#: 7379 , Kilde: KulturNav)

LUNDE - se LUNDE I THELEMARKEN

---------

LUNDE I THELEMARKEN (Ref#: 7389 , Kilde: KulturNav)

LUNDE I THELEMARKEN poståpneri, i Lunde prestegjeld, Nedre Thelemarken fogderi, under Skien postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 14.12.1867 med virksomhet fra 1.2.1868, og med ukentlig bipost mellom Lunde og Holden (Ulefoss) poståpnerier, og i den tid av året da postbefordringen var innstillet, med dampskipene på Thelemarksvannene. Sirk. 2, 14.1.1868.

Fra poststedsfortegnelsen 1889 er navnet skrevet LUNDE I TELEMARKEN.

Fra 1.10.1921 endret til LUNDE I TELEMARK. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 gitt status av postkontor B. Sirk. 41, 31.10.1973.

Navnet ble fra 1.5.1975 endret til bare LUNDE. Sirk. 13, 9.4.1975.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LUNDE nytt postnr 3825. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret 3825 LUNDE tildelt postnr 3832.

Datostempel ble ifølge "Norske filatelistika" levert først i 1879 av 1-rings type medstenskrift bokstaver.

(3740 / 3825)
Poståpnere/postmestere:
Nils Gunnarson 1.2.1868.
Halvor Andersen Lunde 13.7.1881.
Nils Gundersen Bjørvamoen kst. 1.7.1882.
Gunnar Sjettoug 14.7.1883.
Gårdbr. Ole Knudsen Lundefaret 4.4.1885 (f. 1850).
Gunhild Lundefaret midlertidig fra 1.7.1917, fast 1.8.1917 (f. 1888).
Helga Lunde midlertidig fra 1.4.1948.
Einar Furuvoll 1.9.1948 (f. 1917).
Toralf Haugan 1.7.1951 (f. 1923).
Gerd Beate Ajer vikar fra 1.4.1981, fast 1.6.1982 (f. 1939).
Poststyrer Gerd Beate Ajer 1.8.1998 (f. 1939).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1868 1873 1876 1893 1901 1908 1913 1914 1917
Spd. 12 16 28
Kr 400 480 600 700 750 1000

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

---------

LUNDE (Ref#: 7380 , Kilde: KulturNav)

LUNDE (i Telemark) - se LUNDE I THELEMARKEN

---------

LUNDE (Ref#: 7381 , Kilde: KulturNav)

LUNDE (Moy/Moi) - se HOUGLAND

---------

HOUGLAND (Ref#: 4876 , Kilde: KulturNav)

HOUGLAND ved Moi er i posthistorien benevnt poståpneri før 1714 av hensyn til Soggendal og Egersunds brev. Om poståpnere nevnes ingen før Theophious Schanche i 1792, men uten lønn av postkassa. Historien beretter videre at HOUGLAND I LIKNÆS ikke var anført i 1753, men at gården eksisterte i alle fall i 1784.

HOUGLAND er også anført som poståpneri 1785 i "Forklaringen til Pontoppidans kart".

Det finnes altså ingen bekreftelse på når Hougland ble poståpneri, men antakelig skjedde det før 1785, og at det muligens ikke var offisielt før 1808. Da er navnet med i en postal fortegnelse over poståpnerier som skal forsynes med nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde Frederik VII overtok).

I postkartet 1816 er navnet endret til MOY og i 1833 til MOI (MOY). Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet endret til LUNDE poståpneri, i samme prestegjeld, Jæderen og Dalane fogderi. Fra 1849 er navnet skrevet LUNDE (MOI) og fra 1863 ble dette endret til LUNDE I DALANE.

Navnet ble fra 1.1.1884 endret til MOI poståpneri. Sirk. 26, 14.11.1883.

Poståpneriet ble fra 1.7.1888 overført fra Stavanger til Flekkefjord postdistrikt (eksp). Sirk. 16, 25.6.1888.

Fra 1.7.1905 lagt under Egersund postdistrikt. Sirk. 29, 21.6.1905.

Poståpneriet flyttet trolig til jernbanestasjonen i 1906.

Ble igjen fra 1.1.1973 lagt under Flekkefjord postområde. Sirk. 39, 6.11.1972.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.7.1982 endret til postktr. B. Sirk. 23, 23.6.1982.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4460 MOI tildelt postnr 4465.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 186 (ca 1855/56) og fikk datostempel (med tekst LUNDE) i 1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver. 2-rings vanlig stempel (med tekst MOI) ble tilsendt i 1883.

(4460)
Poståpnere/styrere/mestere:
Dem som ordnet med posten før Theophious Schanche fra 1792 (?), er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Sigbjørnsen, som muligens var poståpner.
S. A. Salvesen i 1848.
S. O.Salvesen i 1875, som muligens også er allias lensmann og gårdbr.
Osmund Salvesen 15.5.1876 (f.1844).
Salve Andreas Salvesen 18.6.1903 (f.1881).
Kristine Marie Reigstad 1.7.1950 (f.1906).
Poståpner Martin Ingulf Akselsen 1.12.1973 (f.1915).
Postkasserer Helge Bjelland 1.1.1983 (f.1948).
Postmester Helge Bjelland 1.5.2001 v/Moi posthandel.

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1848 1866 1881 1887 1898 1901 1907 1912 1913 1914 1917
Spd. 12 36
Kr 160 200 350 450 550 600 700 750 900

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------