NK 62 – HØLEN

Vinnende bud: kr 60

1mm rift oppe.

Denne auksjonen har automatisk budgivning.

1mm rift oppe.
Frimerkeauksjon #190-83

Studer bildene

Informasjon fra Postmuseet

HØLEN (Ref#: 5095 , Kilde: KulturNav)

HØLEN poståpneri, i Vestby prestegjeld, Ager og Folloug fogderi, under Christiania postktr., ble underholdt fra 1.4.1847. Dept.skriv av 2.3.1847.

Poståpneriet ble fra 1.7.1956 lagt under Moss postktr. Sirk. 13, 7.6.1956.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Fra 1.1.1990 ble postkontoret lagt under Ski postområde. Sirk. 38, 7.12.1989.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 135, og fikk tilsendt datostempel i 1855 av 1-rings type med antikva bokstaver.

(1550)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
Garver Schierø notert 1.2.1850.
Handelsborger Johan Røtter 1.4.1857.
Kirkesanger L. Langli 1.10.1870.
Enke og gårdeierske Anna Marie Langlie kst. 1878, (f. 1817, død 6.4.1908).
Kunstmaler Karl Johna Holter kst 6.4.1908, fast 1.7.1908 (f. 1870).
Overtatt av Telegrafverket 1.10.1940.
Stasj.holder Helge Thorleif Holter 1.7.1956 (f. 1922).
Førstepostkass. Iftikhar Hussain 1.4.1989 (f. 1960).
Førstepostflm. Ruth Kristine Foss 1.8.1990.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1858 1870 1877 1880 1900 1911 1913 1914 1917
Spd. 80 48
Kr 320 160 300 450 500 550 750

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

---------